Ontola > diskuze
| Nahlásit

Jaký je 6. pád množného čísla slov duch a duše ?

Témata: Nezařazené

13 reakcí

| Nahlásit
DUCH - o duších ale i o duchách .. DUŠE - o duších
| Nahlásit
a když je slovo povídali si o duších, tak jak poznám, o čem se vlastně bavili ?
| Nahlásit
.. jo tak to nevim .. ae v pravidlech ceskyho pravopisu je: 6.pád -duchách (bytost) .. nevim jak to chapat .. ae podle me v ty vete co si psal(a) tak je to jako DUŠE
| Nahlásit
o duchách mi zní tak nějak divně
| Nahlásit
me ani ne .. nevim no ..
| Nahlásit
Duch bez ducha jako pán bez pána
o pánech ... o du..?
| Nahlásit
Jneze duch se bere jako hrad (les) takze duch bez ducha jako les bez lesa .. o lesích .. u duzích .. :D:D co to je .. náky divny .. nevim .. :D
| Nahlásit
o dusích
| Nahlásit
Přetiskuji část výkladu k dotazu na 6. pád množ.č. slova "grog", část 4), která se týká i jmen končících na -ech. Toto pravidlo se však v podstatě vztahuje i na ostatní koncovky, kterým předchází samohláska, tedy -uch (DUCH, puch, vzduch), -ich (čich), -ych (pych), -ach (prach, krach). Neplatí to pouze u -och, kde se ch měkčí na š (o jeho vrtoších se vyprávěly historky).

4)Složitější je situace u jmen končících na -ch a týká se to i koncovky -g, i když ta je ojedinělá. (S výjimkou grogu mě teď žádné jiné podstatné jméno nenapadá, internetový "blog" nelze ve skloňování počešťovat).
Podle mluvnice jazyka českého: "Koncovku -ech nelze použít, zakončení -chech působí komicky pro nelibozvučnost.Starší koncovka -ích (o arších, vrších, meších, pleších) je sice správná a spisovná, někdy však vyvolává pocit nenáležité asociace (o pleších je také 6.pád plurálu k ´pleš´. V mluveném jazyce se sice prosazuje koncovka -ách, budí však dojem nenáležitosti a nespisovnosti. Nejlépe je vyhnoutse tvaru 6. pádu mn.č. jeho opsáním (o různých druzích plechu, mechu apod.)"
4)Totéž je tedy třeba aplikovat i u koncovky -g v případě našeho grogu a budeme tedy mluvit o "spoustě vypitých grogů", či "o mnoha druzích grogů" (silný,námořnický, dětský).

Doplněk pro missy: je třeba rozlišovat skloňování "duch" a "duše", ať už ve významu duše v pneumatice či jako vnitřní vědomí a schopnost člověka myslet a cítit (o duších mnoha lidí, o cyklistických duších).

Takže jen žádné násilné ohýbání.
| Nahlásit
Díky :)
| Nahlásit
prirucka.ujc.cas.cz/en/?id=228

3 Jednoslabičná neživotná podstatná jména na -g, -k, -ch a -h: typ břeh, dok

Jednoslabičná podstatná jména neživotná, která končí v 1. p. j. č. na -g, -k, -ch a -h, např. břeh, roh, dluh, mají v 6. p. mn. č. koncovku -ích: březích, dluzích, rozích. Přejatá podstatná jména mají dublety jen výjimečně: erzích/ergách, docích/dokách, blozích/blogách, tazích/tagách, loších/lochách, ale jen migách a rovněž složené hotdogách.

Pouze koncovku -ách má podstatné jméno šach (i pomnožné šachy) → šachách, dále plech → plechách (na rozdíl od pleš, ž. → pleších); časté je vrch → vrchách i vrších (jiné je vrš, ž. → vrších); srov. výše i životné duchách i duších (jiné je duše, ž. → duších).

Pojmenování smyslů sluch, čich, pach se v mn. č. v podstatě nevyskytují; vedle tvarů na -ích (výslovně kodifikován je však jen tvar 6. p. mn. č. sluších a analogicky podle zápach → zápaších lze předpokládat rovněž pach → paších), které vnímáme jako archaické, lze přijmout i varianty na -ách; spolehlivý počet dokladů z úzu však k dispozici není.

Pomnožné nespisovné expresivní prachy ‚peníze‘ má jen koncovku -ách.

Expresivní tlach má sice v SSČ kodifikovánu jako jedinou podobu tlaších, ta se však v úzu vyskytuje ojediněle; převažuje varianta tlachách; ani tuto variantu nelze odmítnout. Přijatelné jsou i obě varianty obecněčeského šproch: šproších i šprochách.
| Nahlásit
Grog je trpný rod od grogy - jsem grog :-)
| Nahlásit
6p mn.č slova mech?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek