| Nahlásit

zaprodat za mísu čočovice

Témata: Nezařazené
Diskuze
(Upr. 01.11.2012 10:51) | Nahlásit
Je obtížné tento starozákonní příběh vysvětlit, protože je to historie o podvodu a zodpovědnosti v protipostavení... takže jde o morálku, o povinosti v rámci rodiny a jejich naplňování. Zkusím to:

Ezau a Jákob byli sourozenci, dvojčata. Jejich otec byl Izák, syn Abrahámův. Ezau byl lovec, silný, a jak se praví, byl velmi chlupatý, prostě obrostlý chlupy na hrudi, rukou i na nohou.

Jákob byl pastýř. A byl pastýř, jemuž požehnal Hospodin, co Ezau ulovil, Jákob vypěstoval ve stádech svého otce Izáka hojnou měrou. (Připomeňme si, že se jedná o období vývoje společnosti, kdy lovecký způsob života postupně ustupuje životu pasteveckému). Byl však z dvojčat druhorozený a podle zákona Abrahámova náleželo otcovské požehnání a s ním spojené dědictví synu prvorozenému.

A tak běžela léta. Izák stárnul až ztratil zrak a prvorozenému Ezauovi náležela povinnost starat se o jeho potřeby, výživu a ostatní blaho. Jednou Ezau přišel z lovu, unavený, hladový..... nedbal svých povinností k otci a zamířil k bratrovi Jákobovi, který vařil kaši.....čočkovou (čočovici) a žádal ho o pokrm. Ten slíbil nasytit bratra, pokud odpřisáhna postoupí mu své prvorozenství se všemi právy. Hladový Ezau lehkomyslně odpřisáhl a dostal "mísu čočovice". Dlužno dodat, že slepého otce ošetřoval Jákob, Ezau si ze svých povinností starosti nedělal a otce si hrubě nehleděl.

Jednou zase Ezau lovil zvěř a zapomněl na své povinnosti v rodině, povinnosti ke slepému otci. Jákob, podporován matkou Rebekou, obalil své ruce kožkami kozlečími a zeleninu jíž připravil k snědku donesl k obědu slepému otci. Prohlásil se za svého bratra Ezaua a žádal otce o požehnání jako prvorozený. Otec si po hmatu na rukou Jákobových, ovázaných kozlečími kožkami, ověřil že snad i jedná s Ezauem a požehnání Jákobovi dal.

Když se dodatečně Ezau o tomto Jákobově činu dozvěděl zuřil tak, že Jákob raději prchl ke svému strýci, Rebečinu bratru Lábanovi, neboť v otcovském domě si nebyl jist životem. Je ovšem jisto, že požehnání otcovo a práva prvorozeného již neztratil.

Stojí zde proti sobě práva Ezauova, která si nárokuje, práva, která lehkomyslně a pod přísahou ztratil a povinnosti Ezauovy, které neplnil, a Jákobův podvod, kdy slepého otce uvedl v omyl a vymámil na něm požehnání ztvrzující nabyté "prvorozenství".

Je pozoruhodné, že jediný Bůh, izraelský Hospodin, Jahve, Jehova...v této při podporuje podvádějícího Jákoba proti lehkomyslnému a své povinnosti neplnícímu Ezauovi.

Výsledkem je po dlouhých letech dvanáct synů Jákobových (Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Dan, Neftalim, Gád, Aser, Isachar, Zabulon, Josef a Benjamin), dvanáct patriarchů dvanácti israelských kmenů.

A mísa čočovice? Stala se symbolem obchodu, kde za maličkost ztrácíte hodnotu nesrovnatelně vyšší.

Příklad: V roce 1 626 se odehrála asi nejvýznamnější realitní transakce v celé historii lidstva. Právě tehdy Holanďané odkoupili ostrov Manhattan od zdejšího původního obyvatelstva indiánského kmene Lenape a vznikl Nový Amsterdam.

Podle tradiční legendy – tehdejší správce provincie Nový Amsterdam Peter Minuit chtěl zajistit s Indiány mír a proto území Manhattanu odkoupil za maličkosti (korálky, knoflíky a různé tretky) v hodnotě 24 dolarů.
| Nahlásit
Díky Gandalfe, krásně jsem si znovu početla a přiznávám , že zapomenuté zopakovala. Díky.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek