| Nahlásit

Sčítání ovcí

Drazí Ontoláci.Rád bych zahájil diskuzi na téma sčítání lidu.Já sám osobně s touto dvouapůl miliardovou gamesou,kterou samozřejmě hradíme z našich daní nesouhlasím a hodlám ji ze všech sil legálně bojkotovat.Jaký názor máte vy?
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Milý příteli .... asi jsem profesionálně "deformovaný". Jako architekt-urbanista jsem si bytostně vědom, jak mizerně se přijímají validní závěry k vývoji území tam, kde chybí odpovídající statistické vstupy. Z tohoto aspektu jsem srozumněn s potřebou shromažďování údajů pro rozhodovací proces.
Problém vidím jinde. Vidím jej v oblasti kvality jak sběru informací, tak v oblasti kvality onoho rozhodovacího procesu.
Jsem na rozpacích z neustálého ujišťování o nemožnosti zneužití shromážděných údajů - jsem přesvědčen (ovšem bez schopnosti předložit přesvědčivé důkazy :-)) že údaje nakonec budou zneužity, jako u nás v této době konečně téměř všecko. Ten soubor údajů bude mít obrovskou cenu a bylo by proti současným tendencím, pokud by se na sčítání spousta jedinců "nepřiživila". Dokonce i rozpočet pro sčítání vidím jako přemrštěný .... je fakt, že pracuje bez dobrovolníků, jako v minulých časech, ale i tak ......
V podstatě to mám tendenci vnímat jako jistý druh živelné pohromy, na kterou mám vliv asi jako na loňský sníh a tak se pravděpodobně nechám "sečíst" na JIPce chirurgické ambulance v Bohunicích ... :-))))
Zdravím.
| Nahlásit
Milý Gandalfe.Když odhlédnu od faktu,že validních údajů na téměř cokoli je z jiných,již existujících zdrojů dosti,tak v čistě subjektivně emocionální rovině je mi z marasmu jenž panuje v této zemi slušně řečeno špatně.Naše dětské duše znásilnili komunisté,naši dospělost si necháváme znásilňovat současnou garniturou,která o sobě tvrdí,že je pravicová,což je do nebe volající urážka všech zodpovědných,pravicově smýšlejících lidí.Přeji hodně zdraví v rozhodný okamžik.:o)
| Nahlásit
Milý Gandalfe,nějak jsem se odhlásil.Tímto napravuji.
| Nahlásit
Ty jsi Pazouro, "čitelný" i nepřihlášený. Jsi pro mne dokladem toho, že grafický projev (písmo) má jednoznačně schopnost být nositelem nezaměnitelného ducha.
Co se týče údajů odjinud, tak podle mých poznatků je jich poměrně málo, které nejsou zfalšované. Jistě, není záruka, že tento osud nepostihne i ono sčítání .... :-))) (Jako důsledek uvedeného marasmu).
| Nahlásit
Validitu různých zdrojů dat bylo vidět na nadávném, z tohoto pohledu ukázkovém příkladu - akci Děkujeme odejdeme.
Bylo úžasné, když se ukázalo, že nikdo vlastně neví, kolik doktorů v nemocnicích pracuje, a tedy jak vážné budou evbentuální důsledky akce. Vzpomínám také, jak v úvodu kuponové privatizace byly problémy s duplicitními rodnými čísly.
Kdo nechce žít na pustém ostrově zcela sám, musí nutně ve společnosti kooperovat s ostatními. A aby taková kooperace byla úspěšná, jsou potřeba informace o vývoji situace v řadě oblastí. Ostatně opakované sčítání není výmysl současné vlády, ale tlak z EU, kde většina států není komunistickou minulostí zatížená. Pokud si velmi matně vzpomínám, komunisti rozhodně sčítání po 10 letech nedělali.
| Nahlásit
Nepořádek na "personálním" je totéž co statistická chyba.
Duplicitní rodná čísla existovala tehdy i a existují i nyní,přesto jsou použita.
Brusel je poměrně prošpikovaný exkomunisty,exmaoisty,exnevímčímještě.
:o)
.................

frantisekmatejka.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=179160&bk=52783
| Nahlásit
Musím souhlasit..!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek