Ontola > diskuze
| Nahlásit

Acidobazické rovnováhy - výpočty

8) Na jaký objem musí být zředěno 350 cm3 roztoku hydroxidu sodného, jehož pH = 12,9, má-li mít roztok po zředění pH = 11,5?
9) Vypočítejte pH roztoku dusičnanu amonného o koncentraci 0,0625 mol.dm-3. Ka (NH3) = 1,8.10-5.
10) Vypočítejte pH roztoku, který vznikne smícháním 150 cm3 HCN o koncentraci 0,1 mol.dm-3 s 300 cm3 roztoku KOH o koncentraci 0,05 mol.dm-3. Ka (HCN) = 7,24.10-10.
11) Kolik gramů hydroxylamin hydrochloridu NH2OH.HCl (sůl silné kyseliny a slabé zásady) je nutné navážit, aby 250 cm3 tohoto roztoku mělo pH = 3,26? Mr (NH2OH.HCl) = 69,5, Ka (NH2OH) = 9,33.10-9.
12) Jaké pH má 1 dm3 roztoku, který obsahuje 0,4 mol CH3COOH a 49,2 g CH3COONa? Na jakou hodnotu se změní pH tohoto roztoku, jestliže do něj přidáme 4 g NaOH? Mr (NaOH) = 40; Mr (CH3COONa) = 82, pKa (CH3COOH) = 4,75.

Děkuju za odpovědi.
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
8: c(OH-) = 10^-pOH = 10^-(14-pH); c = 10^-1,1 = 0,0794mol/dm3; c1 = 10^-2,5 = 0,00316
c*V = c1*V1 => V1 = c*V/c1 = 0,0794*350/0,00316 = 8,788dm3

9:Amonný ion je kyselý člen konjugovaného páruHodnota disociační konstanty není Ka, ale Kb. Disociační konstantu amonného iontu vypočítáme z iontového produktu vody, protože platí, že
Ka*Kb = Kw nebo pKa + pKb = pKw = 14. Ka(NH4+) = 10^-14/1,8*10^-5 = 5,556*10^-10.
pH = 0,5*(pKa - log(c(NH4+)) = 0,5*(9,255 - log(0,0625)) = 5,23

10: n(HCN) = 0,15*0,1 = 0,015mol; n(KOH) = 0,05*0,3 = 0,015; dojde k úplné neutralizaci, v roztoku tedy bude zásada - ion CN-. Jeho pKb = 14 + log(Ka) = 14 + log(7,24*10^-10) = 4,86
Objem roztoku bude 450cm3 = 0,45dm3; c(CN-) = 0,015/0,45 = 0,0333mol/dm3
pOH = 0,5*(pKb - log(cb)) = 0,5*(4,86 - log(0,0333)) = 3,168; pH = 14 - pOH = 10,83

11: Opě uvádíš Kb jako Ka. Ka(NH3OH+) = 10^-14/Kb = 1,07*10^-6; pKa = 5,97
pH = 0,5*(5,97 - log(ca)) => 3,26 = 0,5*(5,97 - log(ca)) => log(ca) = pKa-2*pH = -0,55
ca = 10^-0,55 = 0,2818mol/dm3; n(NH2OH.HCl) = 0,25*0,2818 = 0,07045mol
m(NH2OH.HCl) = 0,0704*69,5 = 0,6693g

12: Jde o pufr. Jeho pH se počítá Henderson-Hasselbachovou rovnicí: pH = pKa + log(cs/ca) kde cs je koncentrace soli a ca je koncentrace kyseliny. Protože obě koncentrace jsou v tomtéž objemu, můžeme je nahradit látkovým množstvím a dostaneme pH = pKa + log(ns/na)
ns = m/M = 49,2/82 = 0,6 mol; ns/na = 0,6/0,4 = 1,5; log(ns/na) = 1,76; pH = 4,75 - 1,76 = 4,93
Přidavkem 0,1mol NaOH (4g) se převede toto množství kyseliny na sůl:
ns = 0,6+0,1 = 0,7; na = 0,4-0,1 = 0,3mol; ns/na = 0,7/0,3 = 2,3333 a log(ns/na) = 0,368
pH = 4,76 + 0,368 = 5,13

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek