Ontola > diskuze
| Nahlásit

vypočtěte délku přepony c pravoúhlého trojúhelníku ABC, je-li dána dělka odvěsny a-4,2 cm a jeho obsah S-13,65 cm