Ontola > diskuze
| Nahlásit

Pozemní komunikace x účelová pozemní komunikace

Řekl by mi prosím někdo nějak jednoduše, jaký je rozdíl mezi pozemní komunikací a účelovou pozemní komunikací? Samozřejmě jsem si to hledal na internetu, ale přijde mi to všude hrozně složitě napsané..
Témata: Nezařazené

5 reakcí

| Nahlásit
Tento popis se vám zdá složitý?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Účelová_komunikace

Pozemní = po zemi (nikoli po vodě, vzduchem)
Účelová = určena pro "nějaký účel" a může být částečně nebo zcela (úplně) nepřístupná veřejnému provozu.

Když přeskočíte první dva odstavce (paragrafy, chápu), tak následuje "Obsah" a seznam (Typy účelových komunikací) - to by mohlo být nápomocné.
| Nahlásit
Možná pomůže i tento článek:
Pozemní komunikace, kde ještě platí pravidla a kde už ne
https://www.autoweb.cz/pozemni-komunikace-kde-jeste-plati-pravidla-a-kde-uz-ne/
| Nahlásit
Určena ''pro nějaký účel'', hmmm, a pozemní komunikace není určena pro žádný účel, že? :D Takže dalo by se říct, že pozemní komunikace zahrnuje všechny typy cest (silnice, dálnice, lesní cesty..) a účelová pozemní komunikace zahrnuje pouze takové ty polňačky, lesní cesty, různé vjezdy do podniků..?
| Nahlásit
Citace z Wiki:
Český Zákon o pozemních komunikacích rozlišuje čtyři kategorie pozemních komunikací:

dálnice jsou označeny dopravní značkou s jednociferným nebo dvojciferným číslem v červeném poli, jinak se číslo obvykle používá v evidenci (nikoliv na dopravních značkách) ve spojení s písmenem D.
silnice
silnice I. třídy jsou označeny dopravní značkou s jednociferným nebo dvojciferným číslem v modrém poli,
silnice II. třídy se označují dopravní značkou s trojciferným číslem v modrém poli,
silnice III. třídy mají v evidenci čtyřciferná nebo pěticiferná čísla, která se dopravními značkami neoznačují, zpravidla se neuvádějí ani v běžných mapách pro veřejnost, jsou však uváděny na číslech objektů na komunikaci (mostech, tunelech ap.). Čísla se odvozují z čísla nejbližší komunikace I. nebo II. třídy.[1]
místní komunikace; rozlišují se třídy I. až IV., přičemž místní komunikace IV. třídy jsou zejména pěší komunikace.
účelová komunikace; účelové komunikace nepodléhají evidenci a zákon neomezuje, kdo smí být jejich vlastníkem. Mohou být buď veřejně přístupné nebo neveřejné, nevztahuje se však na ně institut obecného užívání ani povinnost zajistit schůdnost chodníku pro majitele přilehlé nemovitosti.

Z toho plyne, že je jedním z druhů pozemních komunikacích. Tedy je to podřazený a nadřazený pojem.

Dále na https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Delov%C3%A1_komunikace
O zařazení pozemní komunikace do kategorie účelové komunikace nelze podle § 3 zákona č. 13/1997 Sb. rozhodnout. Účelovou komunikací je tedy taková komunikace, kterou žádný silniční správní úřad nezařadil do vyšší kategorie (místní komunikace, silnice nebo dálnice).

. Veřejný ochránce práv zveřejnil v roce 2006 svůj názor, že pro posouzení, zda je pozemek veřejně přístupnou účelovou komunikací (pokud není místní komunikací) je rozhodující faktický stav, zda je využíván neuzavřeným okruhem osob po delší dobu, což typicky znamená dopravně méně významné komunikace v obcích, lesní a polní cesty, komunikace v chatových osadách apod., které nemusí být nijak zpevněné, ale jsou alespoň znatelné v terénu.

Tle toho, tedy účelová komunikace vznikne i když si lidé vychodí cestičku přez pozemek, nebo zemědělci vyjezdí cestu k odvozu řepy.
| Nahlásit
Už to asi chápu, děkuji. :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek