| Nahlásit

jak člově ohrožuje životní prostředí ryb

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Životní prostředí ryb je voda. Jeho ohrožení probíhá cestou znečištění vody.

2.1.7. Problémy hospodaření s vodou (obecně)

* nerovnoměrná dostribuce zásob
* kvalita voda používané k pití a průmyslově
* znečištění podzemních a povrchových vod (zemědělství, průmysl, těžba, domácnosti)
* znečištění oceánů (průmysl, zemědělství - splašky, těžba, havárie)
* nevhodné zásahy: nevhodné odvodňování (meliorace), nadměrné zavlažování (vede k zasolení)

2.1.8. Problémy hospodaření s vodou (v ČR)

* velká závislost na srážkách
* srážkový deficit
* intenzivní zemědělství
* narušení povrchovou těžbou
* znečištění po těžbách
* hospodaření s odpadními vodami (chybí čističky zejm. pro malé obce)

2.1.5. Znečištění vody

Znečišťující faktory

* patogenní organizmy
* netoxické organické látky
* nadměrný obsah živin (eutrofizace)
* toxické kovy
* toxické organické látky
* vysoká kyselost
* pevné látky
* zvyšování teploty odpoadním teplem
* radioaktivita

Rozsah znečištění

* Plošné
* Bodové
* Havárie

Další podrobnosti je možno nalézt na adrese:

http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/content.html
| Nahlásit
dovolím si přidat jeden velice zajímavý příspěvek, pochází odsud:

http://www.osel.cz/index.php?clanek=2826


Objev hormonální antikoncepce byl jedním z největších kroků k oddělení sexu od plození dětí a výrazně přispěl k „sexuální revoluci“ šedesátých let minulého století. V poslední době se vědci stále častěji zabývají otázkou, co přinesla hormonální antikoncepce ostatním tvorům na této planetě. Rybám evidentně nic dobrého. Může za to koloběh hormonů.

Užívané hormony vylučují ženy z těla močí. Ta putuje odpadními vodami do čističek. Tam jsou organické sloučeniny různou měrou metabolizovány bakteriemi. Hormony částečně procházejí nezměněny a částečně se mění na látky s různě silnými hormonálními účinky. Některé jsou na určité skupiny organismů ještě účinnější než původní hormony z antikoncepčních pilulek.

Není pochyb o tom, že právě tyto hormonální látky zasahují do vývoje pohlaví u ryb v řekách a následně dokonce i v mořích, do kterých se hormonálně znečištěné řeky vlévají. Hormonální znečištění nabývá globálních měřítek. Masově narušený vývoj pohlaví byl zaznamenán už dokonce i u lososů táhnoucích řekami panenské přírody Britské Kolumbie.

Zatím nebylo jasné, nakolik látky řazené hromadně do tzv. endokrinních disruptorů (česky bychom mohli endokrinní disruptory označit za „hormonální rozvraceče“, protože jsou s to rozvrátit křehkou rovnováhu hormonů v těle) ohrožují konkrétní druhy.

Tým amerických a kanadských vědců vedených Karen Kiddovou proto provedl v izolovaném jezeru na západě kanadské provincie Ontario sedmiletý experiment, během kterého byl do vody jezera přidáván syntetický hormon 17alfa-ethynylestradiol, který je běžnou součástí mnoha antikoncepčních pilulek. Koncentrace hormonu ve vodě dosahovala úrovně běžné pro znečištěné povrchové vody – 5 až 6 ng/litr. Výsledky studie jsou alarmující.

U samců sledované střevle Pimephales promelas došlo velmi rychle ke změně pohlaví. Varlata se jim měnila na vaječníky. O tom, že by se mohli úspěšně třít, nemohlo být řeči. Hormon ale poznamenal nepříznivě i pohlavní vývoj samic. I ty měly průkazně sníženou plodnost. Už po dvou letech pokusu došlo v jezeře k prudkému poklesu počtu střevlí. Jejich populace zkolabovala. Příčina je zřejmá. Dospělé ryby mají narušenou plodnost nebo jsou zcela neplodné a nemohou se rozmnožovat. V jezeře se neobjevují mladé rybky a staré ryby pomalu ale jistě vymírají.

Z těchto pokusů jasně plyne, že endokrinní disruptory mohou některé druhy ryb přivést k naprosté záhubě. Zřejmě to nejsou jediní živočichové, kteří na naše hrátky s látkami s hormonálními účinky mohou doplatit.

Dříve než začneme dštít oheň a síru na prostopášníky užívající hormonální antikoncepci, je namístě si uvědomit, že pohlavní hormony vylučujeme z těla s močí všichni. A tyto hormony – byť přirozené – končí rovněž ve vodě řek, jezer, moří a oceánů. Dokonce i pastorální idylka venkovské krajiny s pasoucími se kravkami a ovečkami je ve skutečnosti obrazem hormonální hrůzy. Víte kolik estradiolu vyloučí za den s močí jedna stračena? A kolik hormonů vyprodukuje jedno stádo? A kolik se těchto hormonů spláchne do řek z pastvin při každé pořádné letní bouřce?

Britové provedli nedávno hned několik studií na toto téma a ve světle jejich výsledků zřejmě pocítí skalní ochránce přírody při zprávách o propuknuvší slintavce a kulhavce na Britských ostrovech silné zadostiučinění. A aby si zástupci průmyslu nemysleli, že oni nemají s endokrinními disruptory nic společného, dodejme, že v nízkých koncentracích vykazuje estrogenní účinky i kadmium (v koncentracích, které nejsou již toxické a Světová zdravotnická organizace je proto označuje za zdraví neškodné). Takže, jak se praví v jednom postarším textu: Kdo je bez viny, ať hodí šutr!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek