Ontola > diskuze
| Nahlásit

osmotický tlak roztoků

Tohle je v jednom ze starších testů:

11. Který z těchto roztoků má nejvyšší osmotický tlak:
1) 1M (NH4)2SO4
2) 1M NaCl
3) 1M Na3PO4
4) 1M MgCl2

jak zjistím, jaký je osmotický tlak jednotlivých roztoků?
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Osmotický tlak je přímo úměrný koncentraci osmoticky aktivních částic (osmol), což jsou nabité (ionty) i nenabité (molekuly) částice, odlišné od molekul rozpouštědla (vody). Iontové sloučeniny ve vodném roztoku disociují, takže z jedné molekuly vzniká několik částic - iontů. Tuto skutečnost zohledňuje koeficient "i". V tomto příkladu sloučeninám v uvedeném pořadí přísluší koeficienty i = 3 (2*NH4+ + SO4--). 2, 4 (3*Na+ + PO4(3-) a 3. Nejvyšší osmotický tlak ma roztok 1M Na3PO4.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek