| Nahlásit

Binomická náhodná veličina, příklad

Pokud X je binomická náhodná veličina, vypočtěte následující pravděpodobnosti: (a) 𝑃(𝑋≤1),𝑛=3,𝑝=0.9 𝑃(𝑋≤1)= (b) 𝑃(𝑋>3),𝑛=4,𝑝=0.2 𝑃(𝑋>3)= (c) 𝑃(𝑋<8),𝑛=9,𝑝=0.3 𝑃(𝑋<8)= (d) 𝑃(𝑋≥1),𝑛=9,𝑝=0.2 𝑃(𝑋≥1)=
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
(a) P(X<=1) = P(X=0)+P(X=1)
(b) P(X>3) = P(X=4)
(c) P(X<8) = 1-P(X>=8) = 1-P(X=8)-P(X=9)
(d) P(X>=1) = 1-P(X=0)

s příslušnými (n,p), ta dosadit do vzorečku binomického rozložení:

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Binomick%C3%A9_rozd%C4%9Blen%C3%AD
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek