| Nahlásit

Stavová rovnice

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Výraz k.T, kde k je Boltzmannova konstanta, má v termodynamice stejný fyzikální rozměr jako energie. Dá se to nějak odvodit? Děkuji!
| Nahlásit
ano je to zde:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Boltzmannova_konstanta

Vynásobením Boltzmannovy a Avogadrovy konstanty dostaneme univerzální plynovou konstantu, která udává totéž pro látkové množství jednoho molu. Díky tomu můžeme vyjádřit stavovou rovnici ideálního plynu dvěma způsoby:

pV=nRT=NkT
| Nahlásit
rozměrová analýza:

p [Pa] * V [m3] =
p [N/m2] * V [m3] =
= J [N*m] (Práce, Energie, jednotka: joule)
=========
(Upr. 01.06.2014 13:20) | Nahlásit
Entropie jako funkcí práce (z Boltzmannova náhrobku) odvození:

S=k*log(W) {W - práce, k - Boltzmanova konstanta, S - entropie}

dQ=dS/T

dQ=k*dT

k*dT=dS/T {diferenciální rovnice}
k*dT/T=dS
k*ln(T)+C=S {řešení diferenciální rovnice}
pro C=0
k*ln(T)=S {dosazením za teplotu Q=c*T řešení diferenciální rovnice}

k*ln(Q/c)=S {rovnice vyjadřující entropii jako funkci termodynamické teploty}

k*ln(Q)-k*ln(c)=S {rovnice vyjadřující entropii jako funkci termodynamické teploty}

celý druhý člen je konstanta a vhodnou volbou konstant jako integračních mezí je možné psát:

k*ln(Q)=S {rovnice vyjadřující entropii jako funkci vnitřní energie ~ práce}
k*ln(W)=S {rovnice vyjadřující entropii jako funkci vnitřní energie ~ práce}
| Nahlásit
A prosím vás, ako sa dá odvodiť fyzikálna jednotka tohto výrazu: p*V^k ? (Poissonov zákon)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek