Ontola > diskuze
| Nahlásit

Teorie hybridizace, VSEPR

Zdravím, měl bych takovou prosbu. Potřeboval bych určit hybridizaci a tvar molekuly u následujících látek: SO2, SO3, CO, CO2, H2O (zde prosím zvlášť podrobně). Dále, pokud by to šlo, tak to i nějak vysvětlit, jak u toho postupovat. + ještě takový dotaz ohledně excitace - jak je to s nutností excitace? Musí atom provádět excitaci za každou cenu nebo je to tak, že pokud mu elektrony na vytvoření vazby stačí, tak excitaci tvořit nemusí. Děkuji předem za odpověď :)
Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
Ještě jedna věc by tady byla (vlastně dvě). Opravte mě, jestli se pletu: U PCl3 je hybridizace sp3 proto, protože fosfor má 5 val. el., 3 užije na vznik tří sigma vazeb a zbyde mu jeden el. pár, který se také na hybridizaci podílí. Pak by tu byla molekula H2Te - u ní je sp3 také, ale nevím, jak si to vysvětlit. Telur ns2 np211. Co se tedy stane s těmi vodíky? Použijí každý svůj elektron -> ns2 np222 a zase to bude tak, že hybridizovaly 2 sigma vazby + 2 el. páry? Díky za odpověď.
| Nahlásit
Zkus se nejprve podívat sem: https://www.ontola.com/cs/arti/hybridizace-metoda-vsepr
a pak i sem: http://147.33.74.135/echo/anorganika/strukturniVzorce/index_vsepr.html

a pokud bude potřeba, tak potom podle potřeby zkusíme doplnit.
| Nahlásit
Dobrá, něco jsem našel a něco se naučil, tak uvidíme, jak to dopadlo:
SO2: nejprve centrální atom síry 3s2 3p211, síra nemá potřebu přejít excitovaného stavu, 2. a 3. p-orbital se postará o jeden dvojvazný kyslík (vazba sigma + pí, která nehybridizuje) a s-orbital se podílí na vzniku celé dvojné vazby (opět sigma a pí), hybridizace bude tedy sp2 (2x sigma vazba + 1 el pár). Z důvodu přítomnosti volného el. páru nad sírou nebude molekula rovinná, ale bude lomená.
SO3: opět centrální atom 3s2 3p211, 2. a 3. orbital se postará o dvojnou vazbu (sigma a pí), s a 1. p- orbital se zcela postarají o další dvě dvojné vazby s kyslíkem. Celkem zde tedy budou 3 sigma vazby a žádný volný el. pár, který by síře zbyl. Typ hybridizace je tedy sp2 a právě z důvodu nepřítomnost volného el. páru se kyslíky od sebe planárně vzdálí jak jen to bude možné, tedy 360/3=120°, takže rovnostranný trojúhelník.
CO: opět centrální atom C: 2s2 2p110, zde se o vazbu postará orbital p, a to za vzniku trojné vazby (1x sigma, 2x pí), typ hybridizace bude tedy sp (s z důvodu přítomnosti el páru, který také do hybridizace připouštíme a p z důvodu jedné sigma vazby), molekula tedy bude lineární.
CO2: opět centrální atom C: 2s2 2p110, zde to bude obdobné jako u SO2, první dva p orbitaly se postarají o jednu dvojnou vazbu s kyslíkekm a s orbital se postará o tu další. Budou zde tedy celkem 2 sigma vazby, tedy hybridizace sp. Přítomnost volného el. páru, který by nám nějak deformoval tuto linární molekulu, není, takže linearita molekuly zůstává.
H2O: centrální atom O: 2s2 2p211, 2. a 3. p-orbital se postará o jednoduché sigma vazby s vodíky a zbydou tedy ještě 2 el. páry kyslíku. Hybridizační stav bude tedy sp3. Přítomnost el. párů způsobí to, že molekula nebude lineární, ale bude lomená, jelikož vodíky budou od el. párů odpuzovány.
H2Te: Te: 5s2 5p211, je to úplně stejné, jako u vody, opět sp3, tedy lomená molekula.
PCl3: tam to bude, jak jsem již zmiňoval, ovšem opět z důvodu přítomnosti 1 el. páru nad fosforem dojde k odpuzování chlorů a tvar bude tedy trigonální pyramida. Kdyby tam ten el. pár nebyl, (jako např. u BCl3, byl by to planární trojúhelník).

Je to takto správně? Opět díky za odpověď.
| Nahlásit
Místy je to trochu jinak:
SO2: k dispozici jsou čtyři orbitaly. Dva se obsadí dvojnou vazbou S=O, na jednom orbitalu je volný elektronový pár síry a čtvrtý orbital bude využit vazbou sigma s druhým kyslíkem, kterou dotuje síra svým elektronovým párem. Hybridizace sp2, molekula je rovinná, její tvar je rovnoramenný trojúhelník. Úhel O-S-O je 119,5.Vazbu pí oba kyslíky sdílejí (mesomerie). Lalok hybridizovaného orbitalu s volným párem směřuje v rovině na opačnou stranu, než na které jsou kyslíky, úhly jsou přibližně 120°.
SO3: opět hybridizace sp2, vazbu se třetím kyslíkem opět dotuje síra elektronovým párem. Vazbu pí opět sdílejí všechny tři kyslíky. Někdy se uvádí, že na vazbách pí se podílejí i dva d-orbitaly atomů síry. Molekula je opět rovinná ve tvaru rovnostranného trojúhelníka.
H2Te: Ochota k hybridizaci s růstem poloměru klesá. Jursík uvádí úhly H-X-H u hydridů 6. skupiny PSP: H2O - 104,5; H2S - 92,1; H2Se - 91; H2Te - 91; sulfanem počínaje tedy centrální atom není hybridizován.
CO2: Atom uhlíku má k dispozici díky excitaci elektronu z orbitalu s 4 orbitaly s jedním elektronem. Ty vytvoří dvě dvojné vazby se dvěma kyslíky.Obě vazby sigma budou orientovány na opačnou stranu atomu uhlíky a budou kolmé na rovinu, proloženou laloky dvou nehybridizovaných orbitalů p, které budou vytvářet vazby pí. V důsledku toho bude molekula lineární (typ AB2). Hybridizace sp.

Ostatní máš správně, i když oddůvodnění je někde problematické.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek