| Nahlásit

ch roztoky

roztok vznikl rozpuštěním 2g NaOH(M=40g/mol) ve 400ml vody. Jaké je pH tohoto roztoku
prosím poradí mi někdo
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Nejprve spočítáš molární koncentraci NaOH:
c(NaOH) = n/V = (m/M)/V = 2/(40*0,4dm3) = 0,125mol/dm3
Protože jde o jednosytnou silnou, úplně disociovanou zásadu, je její koncentrace současně koncentrací OH-:
pOH = -log(c(OH-)) = -log(0,125) = -0,9
Protože ve vodě je součin iontů H3O+ a OH- konstantní - Kw = 10^-14; pKw = 14, můžeme ze známé koncentrace OH- vypočítat koncentraci H3O+, případně pH:
pKw = pH + pOH = 14 => pH = 14 - pOH = 14 -0,9 = 13,1.

Jasné?
| Nahlásit
děkuji,
mohla bych poprosit ještě o vysvětlení tohoto druhu příkladu:
Jaká je koncentrace roztoku NaOH, je-li jeho ph=12

jaká je koncentrace roztoku H2SO4 je-li jeho ph=2
je mi jasné, že z toho ph musím dostat koncentraci zpět ze vztahu -log(H3Oplus), ale nevím jak
| Nahlásit
Trocha matematiky: y = log(x) => dekadický logaritmus čísla x je číslo (y), na které musíme umocnit 10, abychom dostali číslo x. Když si tuhle definici přečteš, možná i dvakrát nebo třikrát, určitě si odpovíš sama. Ale abych tě nezdržoval:
Inverzní funkce k funkci y = log(x) je x = 10^y. Jestliže
pH = -log(c(H3O+), pak c(H3O+) = 10^-pH
1: jestliže je pH = 12, pak pOH = 14 - 12 = 2
c(NaOH) = c(OH-) = 10^-2 = 0,01mol/dm3 NaOH

2: c(H2SO4) = c(H3O+)/2 = 0,5*10^-2 = 0,005mol/dm3 H2SO4

Stačí?
| Nahlásit
ano děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek