Ontola > diskuze
| Nahlásit

Jak vypočítat y zdroje Z1

Na přímce p leží dva zdroje zvukového vlnění Z1 a Z2, ve vzájemné vzdálenosti 0,5 m. Oba zdroje kmitají se stejnou frekvencí 170 Hz
a stejnou počáteční fází. Ze zdrojů se šíří zvukové vlnění rychlostí 340 m/s.
Určete okamžitou výchylku vlnění ze zdroje Z1 v místě zdroje Z2
v okamžiku, v němž okamžitá výchylka zdroje Z2 je nulová
Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
y = Ym.sinwt
y = Ym.sin[w.(s/v)]
y = Ym.sin[2.pi.f.(s/v)]
y = Ym.sin(2.pi.170.0,5/340)
y = Ym.sin(pi/2)
y = Ym
| Nahlásit
Něco se mi na tom řešení nezdá: Rovnice výchylky zdroje

Z1 na místě Z1 = A sin(340πt),
Z2 na místě Z2 = B sin(340πt).

Výchylka zdroje Z2 je nulová v časech, kdy
340πt = kπ -> t = k/340, k ~ celé číslo.

V těchto časech je výchylka zdroje Z1 na místě Z2
= A sin(340π(t - 0.5/340)) = A sin(kπ - kπ/2) =
= A (sin(kπ)cos(kπ/2)-cos(kπ)sin(kπ/2)) =
= - A cos(kπ)sin(kπ/2)) pro k ~ celé číslo.

Takže např. pro k = 0, 1, 2, 3, 4, 5 budou výchylky
Z2 na místě Z2 = B sin(340π*k/340) = B sin(kπ) = 0.

Odpovídající výchylky Z1 na místě Z2 tudíž budou
= -A cos(kπ)sin(kπ/2)) = 0, A, 0, -A, 0, A, 0, -A, 0, A, 0.

Ale třeba se pletu.
| Nahlásit
Myslím, že tam máš chybu, ale ani já to nemám (úplně) správně.

> = A sin(340π(t - 0.5/340)) = A sin(kπ - kπ/2) =
nemá být kπ/2, ale zřejmě jen π/2

Pak vyjde posloupnost +A,-A,+A,-A,...
což by vyšlo i mě, kdybych nepočítal jen první nulu, ale násobky kπ.

----------------
Logicky jde k výsledku dojít i úvahou:
lambda = v/f = 2m
Zdroje jsou od sebe lambda/4
Hodnota od Z1 bude v Z2 jako bude vlastní hodnota Z2 za π/2
Tedy pro sudé nuly (0+kπ) to bude hodnota v π/2 (tj.+A) a pro liché nuly (π+kπ) to bude hodnota v 3π/2 (tj.-A)
| Nahlásit
Zřejmě ano. Ten můj výsledek mi nedal spát, těch možných hodnot mi vyšlo trochu moc. To že se střídá jen +- A je už pochopitelnější.
Ať se daří.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek