Ontola > diskuze
| Nahlásit

Reakční kinetika

Rychlostní konstanta tepelného rozkladu dimethyletheru má při teplotě 600°C hodnotu
4‧10-4 s-1. Rozklad popisuje rovnice
(CH3)2O(g) → CH4(g) + H2(g) + CO(g).Jde o reakci 1. řádu
Reakce probíhá v nádobě o konstantním objemu. Vypočítejte tlak v nádobě po deseti
minutách za předpokladu, že se plynné složky chovají ideálně. Počáteční tlak
dimethyletheru byl 20 kPa.
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
už ok
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek