Ontola > diskuze
| Nahlásit

vypocitaejte koncentraci

Vypočítejte koncentrace H+ , H2PO4-, HPO42- a PO43- v 7.72 M roztoku H3PO4. Disociační
konstanty kyseliny fosforečné mají hodnoty K1 = 7.1x10-3, K2 = 6.2x10-8, K3 = 4.4x10-13
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Předpokládám, že budeme počítat jen s koncentracemi. Výpočet aktivit je u takových koncentrací, které jsou v zadání velice problematický.
Koncentraci H+ vypočítáme, vzhledem k tomu, že jde o vysokou koncentraci a Ka nad hranicí pro silné kyseliny, vypočítáme raději kvydratickou rovnicí. Ať c(H+) = x = c(H2PO4-):
Ks = x^2/(c(H3PO4)-x) => 7,1*10^-3 = x^2/(7,72-x) => x^2 + 0,0071*x - 0,054812 = 0
x1 = 0,2306; kořen x2 je záporný a nemá reálný význam. pH = -log(0,2306) = 0,64
Koncentrace c(H2PO4-) = c(H+) = 0,2306mol/dm3. Disociace rohoto iontu už bude, vzhledem ke koncentraci H+ velmi malá, proto zanedbáme úbytek tohoto iontu:
Ka2 = 6,2*10^-8 = c(H+)*c(HPO4--)/c(H2PO4-) = 0,2306*c(HPO4--)/0,2306 = c(HPO4--)
c(HPO4--) = 6,2*10^-8mol/dm3, což potvrzuje předpoklad, že úbytek iontu H2PO4- disociací je zanedbatelný.
Ka3 = 4,4*10^-13 = c(H+)*c(PO4---)/c(HPO4--) = 0,2306*c(PO4---)/6,2*10^-8 = 3,7193*10^6*c(PO4---)
c(PO4---) = 4,4*10^-13/3,7193*10^6 = 1,183*10^-19mol/dm3

Takhle bych to viděl.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek