Ontola > diskuze
| Nahlásit

Rovnice reakcí

Dobrý den, pomohli byste mi prosím s rovnicemi k této laboratorní práci? Něco už mám hotové, ale nejsem si jistý, zda správně. Předem děkuji.

1. Příprava činidel (připravujete pouze činidla, která nejsou k dispozici)

a) Tollensovo činidlo:
Smíchejte stejné objemy roztoku dusičnanu stříbrného (w = 5 %) a roztoku hydroxidu sodného (w = 0,1 %) a přikapávejte roztok amoniaku (w = 2 %) tak dlouho, až se vyloučený oxid stříbrný právě rozpustí.
b) Fehlingovo činidlo:
Roztok I. je vodný rotok síranu měďnatého, který se připraví rozpuštěním pentahydrátu síranu měďnatého o hmotnosti 3,5 g v destilované vodě o objemu 100 ml.
Roztok II. se připraví rozpuštěním 17 g vinanu sodno-draselného a 6 g hydroxidu sodného ve 100 ml vody.
c) Schiffovo činidlo:
připraví se zaváděním oxidu siřičitého do roztoku fuchsinu (0,1 g v 50 ml) do úplného odbarvení. Oxid siřičitý se připraví ve vyvíjecí aparatuře z hydrogensiřičitanu sodného působením kyseliny sírové

2. Reakce aldehydů a ketonů

Uvedené reakce proveďte s formaldehydem, benzaldehydem a acetonem.

a) reakce s Fehlingovým činidlem
Do čisté zkumavky odlejte asi 1,5 ml Fehlingova roztoku I. a 1,5 ml Fehlingova roztoku II. Pak přidejte 3 ml formaldehydu, do další zkumavky 3 ml benzaldehydu, a do třetí 3ml acetonu.
. Pak zahřívejte v mírném plameni.
b) reakce s Tollensovým činidlem
Ke vzorku formaldehydu, benzaldehydu a acetonu o objemu 2 ml přidejte stejné množství Tollensova činidla a zkumavku zvolna zahřívejte na vodní lázni.
c) reakce s Schiffovým činidlem
Ke vzorku formaldehydu, benzaldehydu a acetonu o objemu 2 ml přidejte dvojnásobné množství Schiffova činidla a nechte chvíli stát.
Témata: Nezařazené

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek