| Nahlásit

Clausius-Clapeyronova rovnice

V trojném bodě vody při teplotě 0,01 °C je rovnovážný tlak par 611 Pa. Vypočítejte teplotu tání ledu za tlaku 10 MPa. K dispozici máte následující data pro vodu v trojném bodě:
ΔtáníHm = 6,009 kJ mol−1,
$..$(l) = 1 kg dm−3, $..$(s) = 0,917 kg dm−3.
Při výpočtu předpokládejte, že jak entalpie tání tak rozdíl molárních objemů nezávisí na teplotě. Pro molární hmotnost vody použijte zaokrouhlenou hodnotu 18 g mol−1.
Témata: Nezařazené
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek