Ontola > diskuze
| Nahlásit

Stavová rovnice

Dobrý večer, prosím o pomoc s tímto příkladem. Jde o to vypočítat pouze Van der Waalsovu rovnici. Počítám to ze vztahu (p + an^2/V^2)(V − nb) = nRT, R = 8,314 J K−1 mol−1. Vychází mi z nějakého důvodu 72 576, 26947 Pa a nevím, kde je chyba. Předem děkuji.

Vypočítejte tlak v soustavě obsahující 1,00 mol dusíku a mající objem 70,3 ml při teplotě 273,15 K.
Použijte k výpočtu nejprve stavovou rovnici ideálního plynu a potom stavovou rovnici van der
Waalsovu, pro kterou uvažujte konstanty pro dusík následovně: a = 1,390 dm6 atm mol−2
, b =

0,03913 dm3 mol−1

. Proveďte stejný výpočet, bude-li se v soustavě za stejných podmínek nacházet

pouze 1,00·10−3 mol dusíku.

{id. plyn: p(1 mol) = 3,23·107 Pa, p(0,001 mol) = 3,23·104 Pa}
{reálný plyn: p(1 mol) = 4,44·107 Pa, p(0,001 mol) = 3,23·104 Pa}
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Zadané koeficienty a, b nejsou v jednotkách SI. Takže možná pomůže je do SI převést (nebo použít hodnoty z tabulek).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek