Ontola > diskuze
| Nahlásit

vylučování stříbra

Ze skutečnosti,že stříbro se vylučuje z roztoku AgNO3 na ponořeném měděném plíšku lze vyvodit závěr,že
Měd neztrácí elektrony méně snadno než stříbro.
Standartní elektrodový potenciál Cu2+/Cu není kladnější než potenciál Ag+/Ag.
Měd nemá menší hodnotu elektronegativity než stříbro.
Ion Ag+ nemá menší afinitu k elektronům než Cu2+.

Prosím o kontrolu tvrzení děkuji moc.
Témata: Nezařazené

8 reakcí

(Upr. 15.02.2015 13:36) | Nahlásit
Ze skutečnosti, že stříbro se vylučuje z roztoku AgNO3 na ponořeném měděném plíšku lze vyvodit závěr, že:

• Měď neztrácí elektrony méně snadno než stříbro. ANO (jinými slovy: měď ztrácí elektrony snadněji než stříbro)

• Standardní elektrodový potenciál Cu2+/Cu není kladnější než potenciál Ag+/Ag. (?)

• Měď nemá menší hodnotu elektronegativity než stříbro. (jinými slovy: měď má větší elektronegativitu než stříbro) > NE - nepravda Cu=1.90 Ag=1.93

• Ion Ag+ nemá menší afinitu k elektronům než Cu2+. ANO (jinými slovy: ion Ag+ má větší afinitu k elektronům než ion Cu2+)

---

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%A1_afinita

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C4%8Dn%C3%AD_potenci%C3%A1l

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronegativita
| Nahlásit
• Měd nemá menší hodnotu elektronegativity než stříbro.
Je uvedeno jako, že ANO.
Že med nemá menší hodnotu elektronegativity než stříbro.
| Nahlásit
Anonym Jacokuf: opravuji ta formulace se dvěma zápory je težko pochopitelná
| Nahlásit
Měd má větší hodnotu elektronegativity než stříbro jasný .
Měli to nějak divně formulovaný takže moje chyba.
| Nahlásit
Mám dotaz na první výrok. Když si rozepíši rovnici 2AgNO3 + Cu --> Cu(NO3)2+ 2Ag a doplním si ox. čísla tak budu mít u Ag nejdřív I poté 0 a u Cu nejdříve 0 a poté II. Proč je tedy výrok, že měď ztrácí elektrony méně často než stříbro špatně?
| Nahlásit
Správně je, že měď ztrácí elektrony snadněj než stříbro.
Měď ztrácí elektrony méně snadno než stříbro. = tohle by bylo špatně.
Měď neztrácí elektrony méně snadno než stříbro. - tohle je opak předchozího, je to tedy správně. Myslím, že spíš než o chemii jde o to, pochopit složitý text.
| Nahlásit
Jasně, už chápu. Děkuji Mezku
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek