Ontola > diskuze
(Upr. 06.12.2016 19:51) | Nahlásit

stechiometrie výpočty

Ahojte, pomohl by mi nekdo jak na poslední 3 příklady?
Stačí jen ťuknutí, lámu se s tím tu už asi 2 hodiny a stále mi to vychází špatně.
Děkuju.
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
5-23: 1000kg suroviny obsahuje tedy 680kg FeS2. n(S) = 2*m/FeS2)/M(FeS2 = 2*680/113,975kg/kmol = 11,932kmol
síry. z ní se 3,6% ztratí během zprcování. Z 1 kmol síry vznikne nakonec 1kmol H2SO4, celkem tedy
n(H2SO4) = 11,932*0,964 = 11,503kmol H2SO4. m(H2SO4) = n*M = 11,503*98,078kg/kmol = 1128,2kg H2SO4.
m(60%) = m(H2SO4)/w = 1128,2/0,6 = 1880,3kg 60% H2SO4.

5-24: KIO3 + 5KI + 6CH3COOH = 3I2 + 6CH3COOK + 3H2O; n(KI) = 360*0,02/166,003 = 0,0434mol KI
Z rovnice plyne, že n(KIO3) = n(KI)/5 = 0,2*n(KI); n(CH3COOH) = 6*n(KI)/5 = 1,2*n(KI)
n(I2) = 3*n(KI)/5 = 0,6*n(KI)
a: n(CH3COOH) = 1,2*0,0434 = 0,05208mol; m(8%) = n*M/0,08 = 0,05208*60,052/0,08 = 39,094g
V(8%) = 39,094/1,01 = 38,71cm3 8% CH3COOH.
b: n(KIO3) = 0,2*0,0434 = 0,00868mol; m(KIO3) = 0,00868*214,001 = 1,8575g;
m(5%) = 1,8575/0,05 = 37,15g 5% roztoku KIO3.
c: n(I2) = 0,6*0,0434 = 0,02604mol I2; m(I2) = 0,02604*253,809 = 6,609g I2.

5-25: Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2; ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O
n(Zn) = 0,88*40/65,409 = 0,5381mol; n(ZnO) = 0,12*40/81,408 = 0,059mol
m(H2SO4) = 250*1,22*0,3 = 91,5g; n(H2SO4) = m/M = 91,5/98,078 = 0,9329mol H2SO4
a: n(H2) = n(Zn); V(H2) = n*R*T/p = 0,5381*8,314*293,15/101325 = 0,01294m3 = 12,94dm3
b: V reakční směsi byl nadbytek H2SO4;
n(H2SO4zb.) = n(H2SO4) - n(Zn) - n(ZnO) = 0,9329 - 0,5381 - 0,059 = 0,3358mol H2SO4
m(H2SO4) = 0,3358*98,078 = 32,934g H2SO4
c: m(rozt) = m(H2SO4) + m(Zn+ZnO) - m(H2) = 250*1,22 + 40 - 2,016*0,5381 = 343,915
w(H2SO4) = 32,934/343,915 = 0,09576; m(ZnSO4) = (n(Zn) + n(ZnO))*M(ZnSO4) = (0,5381+0,059)*161,472 = 96,415g
w(ZnSO4) = 96,415/343,915 = 0,2803; w(H2O) = 1 - w(H2SO4) - w(ZnSO4) = 1 - 0,09576 - 0,2803 = 0,6239

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek