| Nahlásit

Úsloví z bible, co znamenají?

Dobrý den, nevíte, co znamenají tyto úsloví z bible, které jsou ve Strarém zákoně? Neví jak je vysvětlit....
1. Prodat úděl za čočovici
2. Kajnovo znamení
3. Trouby z Jericha
4. Chlupatý jako Ezau

Díky za odpověď.... Já to nemůžu nidke najít
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Patriarcha Izák si vzal za ženu Rebekku a s ní měl dva syny - dvojčata: Ezaua - o chvíli staršího (byl zarostlý, lovec) a Jákoba. Otcovo požehnání měl správně dostat Ezau, ale Rebekka chtěla, aby požehnání dostal Jákob.
Jednou se Ezau hladový vracel z lovu a Jákob si vařil mísu čočovice. Po debatě hladového se sytým přepustil Ezau své prvorozenství za čočovici. Rebekka s Jákobem přelstili už starého a slepého Izáka tak, že si Jákob obalil ruce kozími kůžemi, aby jej Izák považoval za Ezaua a otcovo požehnání získal Jákob. Ezau se rozzuřil a tak Jákob utekl za matčinným bratrem Lábanem, kde se zamiloval do jeho dcery Ráchel. Pro ni pak sloužil strýci 7, kdy se dozvěděl, že první se musí vdát starší Lea. Tak služil dalších 7 let, aby si vysloužil Ráchel. S nimi pak měl 12 synů, dvanáct zakladatelů starožidovských kmenů. pak se vrátil zpět k bratru a spolu se udobřili. Tolik příběh o Ezauovi a Jákobovi.

Kain byl podle 4. kapitoly biblické knihy Genesis nejstarším synem prvních lidí Adama a Evy. Je jinak označován jako bratrovrah, neboť zabil svého mladšího bratra Ábela, protože Hospodin nepřijal jeho oběť a Ábelovu ano (podle kouře, který u Abela stoupal vzhůru a u Kaina klesal k zemi). Byl za svůj čin Bohem vyhnán a označen zvláštním znamením aby jej nemohl nikdo zabít a ušetřit jej tak trestu vyhnanství a věčného bloudění. Znamení mělo být na čele ale jeho forma není nikde v Bibli popsána. Umístění na čele mohlo znamenat i signál pro mentální komunikaci. (Je mi ovšem záhandé, koho to znamení mělo upozorňovat ... snad dravou zvěř, na světě přece, podle Písma nebylo jiných lidí než Adam a Eva, když Abel byl zabit......takto asi Bible vnímána být nemá....)
Po smrti Ábela měli Adam a Eva ještě dalšího syna Šeta.

O Jerišských troubách se hovoří v souvislosti s Jozuovým obléháním Jericha pro příchodu Izraleského národa z Egypta. Opevnění města Jericha bylo velmi kvalitní až nedobytné a proto je jeho dobytí spojováno se zázrakem. Jozue dal shromáždit všechny své trubače a každý den s nimi obcházel hradby po sedm dní. Sedmého dne se hradby samy zhroutily a obléhatelé vstoupili do města.
| Nahlásit
drsnee no:-)
| Nahlásit
co znamená padnout jako jericho ?
| Nahlásit
Vždyť to tu máš už napsané :-O, Padnout jako Jerišské hradby (tedy Jericho) znamená padnout "na zatroubení", tedy bez boje ......
| Nahlásit
A v jakém případě by jste použili věty: Nosil na čele Kainovo znamení. a Chlupatý jako Ezau?
Je tu pěkně nasané, kde se to da najít, ale použití v denním životě?
Díky
(Upr. 25.11.2012 19:48) | Nahlásit
Kainovo znamení = prokletí, tedy někdo, kdo na cokoli sáhne to se mu nezdaří, nebo je-li v týmu dopadne to katastrofálně. Fyzické ztělesnění Murphyho zákonů.
Chlupatý jako Ezau = těch lidí se "sobolinou" je dost, a jsou lidé kteří, když to jenom trochu přeženu, tak si musí holit i oční víčka. :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek