| Nahlásit

Eurorebus soutěž pro jednotlivce!

BLESKOVKA – 04

Které z následujících výroků o Dánsku jsou pravdivé?

Dánsko je členem EU, ale není členem NATO.

Křesla v parlamentu náleží i reprezentantům Grónska a Faerských ostrovů.

Dánsko patří mezi země s nejintenzivnější zemědělskou výrobou na světě.

Most mezi Kodaní a Helsingborgem je druhým nejdelším visutým mostem na světě.

Jaké z následujících společností mají své sídlo v Dánsku?

Nestlé

LEGO

Carlsberg

Samsonite

Které z následujících výroků o Dánsku jsou pravdivé?

Fotbalisté Dánska vyhráli v roce 1992 MS ve fotbale.

Nejvyšší hora Dánska přesahuje 200 m n. m.

Dánsku patří celé Severofríské ostrovy.

Děj Shakespearova Hamleta se odehrával na hradě Kronborg nedaleko Helsingoru.

Na ostrově Sjaelland leží kromě Kodaně i město Roskilde (44 tis. obyv.), o němž můžeme říci, že:

zde najdeme muzeum vikinských lodí.

se zde koná jeden z největších hudebních festivalů v Evropě.

se jedná o bývalé královské (hlavní) město Dánska.

zde můžeme vidět cihlovou katedrálu, zapsanou na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Které z těchto měst leží na Jutském poloostrově?

Kodaň

Odense

Viborg

Nakskov
tak tady mate bleskovku cislo 4
Témata: eurorebus
Diskuze
| Nahlásit
prosim mooooooooooooooooccc
| Nahlásit
Vydrž, na odpovědích se pracuje!
| Nahlásit
Které z následujících výroků o Dánsku jsou pravdivé?
1. ne. Dánsko je i členem NATO.
2. ano. Gronsko i Faerské ostrovy mají po svou křeslech.
3. ano, patří.
4. ne. Tento dlouhatánský most vede z Kodaně do Malmö a nikoli do Helsingborgu.

Jaké z následujících společností mají své sídlo v Dánsku?
Nestlé ne
Lego ano
Carlsberg ano (vynikající pivo!!!)
Samsonite ne.

Které z následujících výroků o Dánsku jsou pravdivé?
Dánsko nemohlo vyhrát MS v roce 1992, neboť v tomto roce se hrálo ME. Tedy ne.
Nepřesahuje, neboť nejvyšší hora Dánska měří 173 m.n.m.
Severofríské ostrovy nepatří celé Dánsku.
Děj Shakespearova Hamleta se skutečně odehrával na hradě Kronborg nedaleko Helsingoru. Tedy ano.

Na ostrově Sjaelland leží kromě Kodaně i město Roskilde.
Všechny výroky o městě Roskilde jsou pravdivé.

Které z těchto měst leží na Jutském poloostrově?
Kodaň, Odense a Nakskov neleží na Jutském poloostrově ale na ostrovech, na poloostrově leží pouze Viborg.
| Nahlásit
mooooooooooooocinky za to dekuji
| Nahlásit
rada se vam nekdy odvdecim
| Nahlásit
rada se vam nekdy odvdecim
kdybyste se nudily tak se muze te podivat na toto hledala sem to na internetu a par jich mam a par ne
BLESKOVKA – 05

Které z následujících výroků o Švédsku jsou pravdivé?

Ve Švédsku se jezdí po silnici vlevo.

Největším švédským ostrovem je Gotland.

Téměř 98 % elektrické energie je vyrobeno ve vodních elektrárnách.

Hustota obyvatelstva je nižší než 25 obyvatel/km2.

Které z následujících společností mají své sídlo ve Švédsku?

Electrolux

Ericsson

Scania AB

Tesco

Jaká tvrzení o třicetileté válce (1618–1648) jsou pravdivá?

Počáteční fází třicetileté války byla tzv. švédská válka.

Švédové byli v bitvě u Lützenu vedeni Angusem Adolfem III.

Švédové ukořistili umělecké sbírky Rudolfa II., mj. i proslulou Ďáblovu bibli.

V roce 1632 Švédové dobyli brněnský hrad Špilberk.

Z následujících řek vyber ty, které najdeme ve Švédsku:

Ljusnan

Namsen

Tana

Dalälven

Která z uvedených měst patří mezi první tři největší ve Švédsku? (z hlediska počtu obyvatel)

Malmö

Linköping

Göteborg

Örebro
| Nahlásit
No Heluško, jako rozcvička je to prima:

Které z následujících výroků o Švédsku jsou pravdivé?

Změnu směru jízdy provedlo Švédsko v roce 1966 jako poslední na evropském kontnentu. Od té doby se ve Švédsku jezdí vpravo.

Největší švédský ostrov je Gotland, 3001 km2.

S tou elektrickou energií je to složitější: nejvíce elektřiny z vodních elektráren ve Skandinávii vyrábí Norsko, 99%. Švédsko jí "z vody" vyrábí 48% a 52% jí vyrábí z jádra. Proto je tvrzení nepravdivé.

Hustota obyvatel ve Švédsku je 20 osob/km2, tedy méně než 25 osob/km2. Odpověď je tedy ano.


Které z následujících společností mají své sídlo ve Švédsku?

Elektrolux, Ericsson a Scania jsou švédské společnosti. TESCO je společnost britská.
Tesco je britský maloobchodní řetězec nabízející potravinové a nepotravinové zboží, pohonné hmoty a finanční a telekomunikační služby. Společnost je v současnosti největším obchodním řetězcem ve Velké Británii a v Irsku a pátým největším maloobchodním řetězcem na světě.

Jaká tvrzení o třicetileté válce (1618–1648) jsou pravdivá?

Počáteční fází třicetileté války nebyly švédská válka. Třicetiletá válka (1618–1648) byl náboženský konflikt, ale zároveň i klasický mocenský boj o nadvládu v Evropě.

Vypuknutí války

Třicetiletá válka byla započata v Českém království jako původně bezvýznamný spor katolického vládce - Habsburků - a lidu hlásícího se k reformním odvětvím církve. Brzy se však tento náboženský spor zpolitizoval: protestanti začali vymáhat nejen uznání své víry, ale i ukončení absolutismu, což císař Matyáš Habsburský rozhodně nechtěl dopustit. Tyto spory vyústily 23. května 1618, kdy byli z oken Pražského hradu vyhozeni místodržící Vilém Slavata z Chlumu, Jaroslav Bořita z Martinic a jejich sekretář Fabricius, kteří byli obviňováni ze špatného zastupování Čechů. Tato událost se stala oficiálním začátkem války. Poté Matyáš zemřel a jeho nástupcem na českém trůně se měl stát již dříve schválený Ferdinand Habsburský Štýrský. Ten však byl katolík a především tvrdý zastánce absolutismu. Proto jej zemský sněm odmítl a dosadil na trůn slabého Friedricha Falckého (jeho žena byla totiž příbuzná s anglickou královskou rodinou), který však panoval pouze přes jednu zimu (odtud přezdívka „Zimní král“). Ferdinand II. byl samozřejmě rozhořčen, a tak za podpory Španělska a Bavorska vytáhl s císařskou armádou proti špatně vyzbrojeným a početně slabším Čechům. Rozhodující střetnutí s českou armádou se odehrálo 8. listopadu 1620 na Bílé hoře.

Česko-falcká válka (1618–1623)

Po porážce v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 skončila krátká vláda Fridricha V. a „zimní král“ utekl z Čech do Anglie. Mezitím Tilly dobýval jeho území na Rýnu. V návaznosti na to byl potlačen protestantský odpor v Rakousku a jižním Německu. Původně jen regionální konflikt se velmi rychle rozšířil. Bavorský vévoda Maximilián II. obdržel jako odměnu za své služby Horní Falc a hodnost kurfiřta od svého vyobcovaného bratrance Fridricha V.

Dánsko-dolnosaská válka (1623–1630)

Na stranu protestantů se totiž přidal dánský král Christián IV., který postoupil s vojskem až na Slovensko, přes Moravu a Slezsko. Ale již roku 1626 jej císařský generál Tilly v bitvě u Lutteru porazil. Císař Ferdinand II. vydal 6. března 1629 restituční edikt, v němž ruší sekularizaci církevního majetku, provedenou protestanty.

Švédská válka (1630–1635)

1630 přispěchali německým protestantům na pomoc Švédové vedení Gustavem Adolfem II. a porazili Tillyho vojsko v bitvě u Breitenfeldu (nedaleko Lipska). Následně se dostali až k Mnichovu, který 1632 zabrali, ale zastavili se u města Kronach, které nedobyli. Poté co Gustav Adolf II. vpadl do Bavorska, byla roku 1631 obsazena Sasy a Švédy i Praha a tím i Čechy (Švédové při této příležitosti ukradli sbírku Rudolfa II.). V této tíživé situaci císař opět povolává Albrechta z Valdštejna, který využil svých zkušeností a majetku a sestavil znovu vojsko – r. 1632 dochází k bitvě u Lützenu – nerozhodná, ovšem Gustav II. Adolf v ní padl a švédská vojska ztratila převahu. Dochází k jednáním mezi švédskou a císařskou stranou. Švédové začínají tajně jednat i s Valdštejnem, proto byl Valdštejn označen za zrádce a v Chebu byl v únoru 1634 zavražděn. Akceschopnost císařské armády však nijak nebyla otřesena. Roku 1635 je v Praze uzavřen mír, který znamená přechod Sasů (slíbil jim za pomoc Lužici) do habsburského tábora a konec švédské války.

Švédsko-francouzská válka (1638–1648)

Boje této fáze probíhaly jak v Česku, tak v Německu. Francouzi rozseli válku do všech oblastí Evropy, centrem bojů se stala Střední Evropa. České země byly opět vystaveny švédským útokům vojevůdců Banéra a Torstensona. Roku 1643 se Torstenson dostal až před Prahu a pronikl na Moravu. Roku 1645 dochází k bitvě u Jankova – Habsburkové byli švédským vojskem poraženi. Po vítězné bitvě u Jankova chtěli Švédové oblehnout Vídeň, ovšem na cestě jim stálo Brno, v roce 1645 bylo Švédy neúspěšně obléháno a stáhli se.

Ukončení války

V roce 1648 ve městech Osnabrück a Münster ve Vestfálsku (Severozápadní Německo) byla zahájena mírová jednání. Proto se uzavřená dohoda nazývá Vestfálský mír.

V bitvě u Lützenu (jak shora sepsáno) nevedl Švédy žádný Angus Adolf III, ale švédský král Gustav II. Adolf, který zde padl.

V uvedeném textu je i zmínka o švédském kořistění na Rudolfových sbírkách, proslulou bibli nevyjímaje.

Brno Švédi nedobyli, dvakráte se o to pokoušeli, nakonec s ostudou odtáhli. Tak i brněnský hrad Špilberk, ač vně hradeb města stojící zůstal nedobyt.


Z následujících řek vyber ty, které najdeme ve Švédsku:

Ljusnan......Švédsko

Namsen.......Norsko

Tana ........Norsko

Dalälven.....Švédsko (pořádný atlas a není co řešit)

Která z uvedených měst patří mezi první tři největší ve Švédsku? (z hlediska počtu obyvatel)

Malmö.........2. největší

Linköping.....5. největší

Göteborg......3. největší

Örebro........7. největší.

Mezi tři největší města ve Švédsku tedy patří (kromě hlavního města Stockholmu) Malmö a Göteborg.
| Nahlásit
:-O
| Nahlásit
Myslím, že Gandalf dnes a včera udělal moc velký kus práce, opravdu.
Nejen odpovědi, ale i krásné a zajímavé povídání. Je to přínosné pro nás pro všechny. A i když nejsem tazatel poučila jsem se! Díky!!!!!!
| Nahlásit
jo mocinky ti za to dekuju ale i ostatni budou radi ze ses to tu dal fakt mnoho sem se naucila moc si toho vazim malo lidi je mezi nama kdo pomuze patri ti od e mne velky dik pppinky helik
| Nahlásit
Potěšilas mě Heluško :-)))))))))))))))))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek