Ontola > diskuze
| Nahlásit

Methan, několik otázek

1. Kolik litrů methanu je teoreticky možné získat dekarboxylací 3 g bezvodého octanu sodného? Uvažujte normální podmínky.

2. Jakou látku byste použili pro přípravu propanu, pokud byste chtěli použít stejného postupu, jako při přípravě methanu?

3. Hoří methan? A podporuje hoření? Vysvětlete rozdíl v těchto dvou pojmech.
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
M(octan) = 82,03g/mol bezv. ostanu sodného
CH3COONa + NaOH = CH4 + Na2CO3 ; zahříváním s NaOH se odštěpí karboxylová skupina za vzniku uhličitanu a vodík z hydroxyskupiny hydroxidu nahradí odštěpený kyrboxyl. Z 1 molu octanu vznikne 1 mol methanu - n(oct.) = n(CH4).
n(CH4) = n(oct) = 3/82,03 = 0,0366 mol ; V = n*Vm = 0,0366mol*22,41dm3 = 0,82dm3.
Podobným mechanizmem by vzniknul propan zahříváním butanoátu sodného:
CH3CH2CH2COONa + NaOH = CH3CH2CH3 + Na2CO3
Hoření je prudká oxidace, doprovázená vývojem tepla a světla. Methan rozhodně postrádá oxidační schopnost, nemůže tedy hoření podporovat. V dobách, kdy detektory plynů nebyly dostupné, sloužil jako indikátor vysoké koncentrace methanu v důlním ovzduší karbidový kahan (vedle kanárka. Když plamen kahanu začal špatně hořet nebo dokonce zhasnul, nebo kanár zahynul, byl nejvyšší čas porub opustit až do vyvětrání.
Naproti tomu methan kvalitně hoří nebo dokonce ve směsi se vzduchem vybuchuje díky kyslíku ve vzduchu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek