| Nahlásit

otázka náboženství

je nějaké náboženství postavené na reálném základě nebo je to jen otázka víry
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Takové žádné náboženství není a nemůže být, kdyby to bylo postavené na reálném základě, tak to není náboženství. Byl by to spíše kult.
| Nahlásit
Není, ale nic nebrání tomu aby bylo vytvořeno a praktikováno.

Tuším že Hašek se účastnil opileckých bohoslužeb a uctívali Lomikela:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Lomikel
| Nahlásit
Jde o to, čemu říkáš náboženství, čemu reálný základ, a co je víra.
Bezmezná víra ve vědu v mnohém připomíná náboženství a přitom nemá reálný základ (jsou věci které neumíme vysvětlit). Na druhou stranu naši předkové o reálnosti náboženské výry nepochybovali. Je to tedy složitější.
| Nahlásit
Bemunuc: Složité to není. Věda a třeba křesťanství, nejsou ekvivalentní pojmy jako křesťanství a islám. Věda je jenom jedna, ta se snaží popsat svět, tak jaký je, ne tak, jak by si někdo přál, aby vypadal. Zajímalo by mě,, jak si takovou víru ve vědu představuješ.
| Nahlásit
Bemunuc: Složité to není. Věda a třeba křesťanství, nejsou ekvivalentní pojmy jako křesťanství a islám. Věda je jenom jedna, ta se snaží popsat svět, tak jaký je, ne tak, jak by si někdo přál, aby vypadal. Zajímalo by mě,, jak si takovou víru ve vědu představuješ.
| Nahlásit
Ad Nolacem, náboženství nepopisuje přání, ale představy o fungování věcí. V tom je rozdíl.
Věda, tedy empirické shromažďování poznatků o fungování věcí, je v podstatě moderní náboženství. Věda je všemocná. Věda vše vyřeší. Atd. Tahle okřídlená hesla jsou taky jenom vírou.
I věda potřebuje víru v sebe sama. V mnohém to co je předkládá jako nesporná fakta, jsou "jenom" dohodnuté interpretace zjištěných skutečností.
Ptáš se jak si takovou víru ve vědu představuji. Jednoduše. Většina lidí nemá možnost si vědecké tvrzení ověřit, tak se musí spokojit s vírou, že to co je mu předkládáno, tak je pravda. To se zase tolik od náboženství neliší, spíše to určitý druh náboženství je. "Zbožštění" toho čemu nerozumím, předkládána jsou také dogma.
Bemunuc
| Nahlásit
Hyjagan: Jediný způsob, jak poznat svět, je skrze vědu, to je přes to pozorování a shromažďování poznatků, někdy i pomocí dedukce, tedy rozumového uvažování, kde stejně na poslední potvrzení musí nastoupit pozorování.
Žádné náboženství nic takového nedělá, možná nějaká starověká, kde si přírodní jevy personifikovali a tím zdůvodnili, ale moderní trojka (křesťan, žid, muslim) takto vážně nefunguje.
Jinak podle tvé logiky bych si nemohl být jistý, že existuje taková Kanda, protože jsem ji nikdy naživo neviděl a můžu si říci, že všechny zprávy, informace atd. z ní je jenom výmysl. A na na rozdíl od náboženství existují spousty materiálů, výzkumů a statistik, které nějaký jev potvrzují. Ty jsou často dostupné.
Kdyby věda bylo dogma, tak nebude existovat na stejný problém několik hypotéz, které se postupně potvrzují či vyvracejí.
| Nahlásit
Vujemot, v určitém okamžiku bylo náboženství také vědou, nebo spíše na něj bylo tehdejšími současníky tak pohlíženo. A pokud se týká dogmat, tak ve vědě jsou. Vědecké kapacity bojující s novými myšlenkami, bez ohledu na racionalitu. Setkal se s tím Louis Pasteur a mnozí další.
Hlavně ale skutečná věda (podstata) a skutečné náboženství (podstata) se zaobírají každý něčím jiným. Problém nastává, když se funkce jednoho nebo druhého zaměňují. Náboženství není o fungování věcí (dějů) a věda není o morálce (cílech). Pokud se to zamění, je z vědy náboženství.
| Nahlásit
Hyjagan: Já mluvím o současné vědě, před sty či dvěma sty lety to vypadalo trochu jinak. Pokud by se věda a náboženství drželo takového rozdělení, jaké jsi napsal, tak s tím nemám problém. Ale řekni mi kdy třeba křesťanství nezasahovalo do popisu fungování věcí, když i teď třeba v USA se stále učí dávno vyvrácené nesmysly. Pokud by se náboženství drželo morálky, tak je to super, v současném světě je to potřeba, ale ta morálka zase nesmí vycházet z dogmat (vztah k ženám, k homosexualitě atd.)
| Nahlásit
Vujemot. Věda a náboženství mají jedno společní, vládnou (řídí) jim lidé. To jednotlivcům dává moc, a moc moci, moc korumpuje.
Věci nejsou obvykle dobré nebo špatné. Jsou neutrální, záleží jak se užijí.
Stačí Ježíšovo: "Nečiň jiným to, co nechceš aby jiní činili tobě". Ke zneužití to stačilo znegovat. "Čiň jiným, to co oni činí tobě".
A věda? Ta je na tom podobně. Jsou věci které neumí vysvětlit. Pokud je přímo nezavrhuje, tak se tváří že neexistují.
| Nahlásit
Hyjaqan: Jo, je to vždy o lidech, ale nikdy jsem neviděl, že by se ve jménu vědy zabíjely stovky tisíc lidí, upalovalo apod. Věda je zneužita, ale ne vědci, nýbrž hlupáky a politiky. Nemyslím objevy jako atomovka atd., ale zdůvodnění si různých konání třeba evolucí.
Věda neumí vysvětlit hodně věcí, ale stále se o to snaží a nikdy nedělá ukvapené závěry (třeba nerovnost hmoty, antihmoty či temnou hmotu). Spousta dalších věcí jsou jenom výmysly lidí, které se ve společnosti stále drží, ale nikdy se nenašel jediný hmatatelný důkaz (všelijaké esoterično).
| Nahlásit
Papua Nová Guinea - víra spojená s rituálním pohřebním pojídání vlastních mrtvých endokanibalismus, přenášela se však nemoc kuru (chronické chřadnutí způsobené přenosem z nemocného mozku)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuru
| Nahlásit
Někdy se jenom tváří, že se snaží. Je známý výrok předsedy (?) jedné takové paranormální komise: "Kdyby se přede mnou zvedla almara a létala ve vzduchu, neuvěřím tomu, protože to není možný." To je povýšení vědy na náboženství, za hrubého porušení vědeckých zásad. Ať již je ten výrok pravdivý nebo vymyšlený.
„Věř, ale komu věříš, měř!“, ale také „Věř, ale čemu věříš, měř!“ Já se snažím.
Na jedné straně jsou lidé kteří vědu zbožštili. Na straně druhé lidé kteří věší, z ekonomických zájmů, druhým bulíky na nos. Pravda je někde uprostřed, a hezky skrytá.
Jaký je tvůj názor na psychotroniku?
| Nahlásit
Hyjaqan: Můj názor na ní je, že je to blbost. On ten výrok má něco do sebe. Pokud bych třeba já, kriticky uvažující člověk, viděl někde poletovat skříň nebo nějaké nádobí, tak bych si buď pomyslel, že je to nějaký trik či vtípek a pokud by nebyl, tak bych se dobrovolně označil za psychicky nemocného člověka. Takových lidí jsou mraky, takoví ti všelijací vykladači karet apod. jsou i dobře popsaný z psychologického hlediska.
Samozřejmě tím přístupem je věda uzavřená novým myšlenkám, které můžou být pravdivé. Ale je to stále lepší alternativa, než přijímat nekriticky všechno.
| Nahlásit
Radši s vaničkou vylít i dítě, než připustit, že něco z toho může být pravda. A je. Sice vyjímečně, ale je. Virgule - funguje, vysvětlení pořádné není. Mimo toho, že to není ve virguli, ale v motorice svalů na podvědomý podnět. Ten balast s patogenními zónami, co je na to nabalený, vyjma toho,že na takovém zlomu asi není nejlepší mít postel, moc nevěřím.
Nina Kulagina, podvod nebo pravda? Nevím, eviduji, nemusím mít názor na vše.
| Nahlásit
K úvodní otázce. Ve druhé světové válce Američané operovali v tichomoří, kde žily primitivní domorodé kmeny. Po skončení odjeli a po čase vědecké expedice zaznamenali snahu přivolat "Bohy" zpět, stavěním primitivních napodobenin letounů.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek