Ontola > diskuze
| Nahlásit

Ahoj, chtěla bych se zeptat, které mosty v Praze jsou nejdůležitěší pro dopravní prostředky

Témata: Nezařazené

3 reakce

| Nahlásit
To je něco co jsem našel o dopravě nevím jestli ti to bude stačit


skládá ze:


tří linek páteřní sítě metra (označených A, B a C),
linek tramvají: 26 denních (čísla 1-26) a 9 nočních (čísla 51-59),
linek autobusů: městských denních (čísla 100-280, 291), příměstských (čísla 301-399), mimoměstských (401-499), městských nočních (501-513), příměstských nočních (601-607) a školních (552-571),
lanové dráhy na Petřín,
dopravy na železničních tratích a
tří přívozů.
Součástí veřejné dopravy je i nehromadná doprava v rámci taxislužby. Návaznost veřejné dopravy na individuální je zajišťována i s pomocí parkovišť P+R a míst pro krátkodobé zastavení K+R.

Systém veřejné dopravy v Praze je koncipovaný tak, že páteř spojení zajišťuje kolejová doprava. Především se jedná o metro doplněné sítí tramvají (délka 133 km), v současné době se posiluje role intervalové železniční dopravy. Na okrajích města a ve velkých sídlištních celcích (většinou ze 70. a začátku 80. let) je dopravní obsluha zajištěna autobusy. V 70. letech byly zrušeny trolejbusy a neuváženě také některé tramvajové trati duplicitní s nově budovaným metrem (např. na Klárov a Kačerov s v nejužším centru města (Václavské náměstí a Na Příkopech). To je nyní obsluhováno pouze metrem, které má při využívání na krátké vzdálenosti značné nevýhody; navíc uzavírky zbylých exponovaných tramvajových tratí v centru pokaždé působí problémy se zajištěním objížděk a náhradního provozu. Diskuse o návratu tramvají do centra, vedené od 90. let, však dosud nedospěly k žádnému závěru. V posledních desetiletích je posilován význam železnice pro městskou a příměstskou dopravu tak, aby se svým charakterem blížila nadzemní obdobě metra.

Ve městě existují desítky přestupních uzlů mezi jednotlivými druhy dopravy (většinou se jedná o stanice metra), jako jsou např. Vysočanská, Kačerov, Smíchovské nádraží, nebo Lihovar.

Od poloviny 90. let je budován systém integrované dopravy, využívající i železnici a příměstské autobusy.


[editovat] Související články
Železniční doprava v pražské aglomeraci
Metro v Praze
Tramvajová doprava v Praze
Autobusová doprava v Praze
Trolejbusová doprava v Praze (zrušena)
Pražská integrovaná doprava
Lanová dráha na Petřín (v provozu), Lanová dráha na Letnou (zrušena)
Přívoz Zámky-Sedlec, Přívoz Podbaba-Podhoří
Pražská taxislužba

[editovat] Dopravní stavby

Nuselský most; v jeho tubusu vede linka metra CPotřeba stále kvalitnější dopravy ve městě si vynutila během let výstavbu moderních a velkých dopravních staveb:

Nuselský most (1974)
Estakáda Ohrada - Palmovka (1990)
Barrandovská estakáda (tramvajová) (2003)
Podívejte se také na seznam pražských mostů

[editovat] Silniční síť

Prosecká radiála; významná čtyřproudová silnice spojující dálnici D8 s centrem PrahyPodrobnější informace naleznete v článku Síť pozemních komunikací v Prazečláncích [[{{{2}}}]] a [[{{{3}}}]]článcích [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] a [[{{{6}}}]]článcích [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] a [[{{{10}}}]].
S rozvojem automobilového provozu za první republiky začala vznikat i potřeba stavby kapacitních silničních komunikací. První pokus o stavbu dálnice Praha–Brno a dálničního okruhu kolem Prahy započal v letech 1939–1940, avšak kvůli postupující válce byla stavba zastavena a po válce nebyla obnovena. Okruhy pro objezd města byly (a v některých úsecích dosud jsou) vyznačeny na běžných městských ulicích.

V 60. letech byl navržen plán ZÁKOS (základní komunikační systém), který počítal se stavbou tří okruhů a návazného systému radiál. Do roku 1989 byla dokončena jen část tohoto plánu, včetně Barrandovského mostu (1985) a kontroverzní Severojižní magistrály (1976).

Po roce 1989 byl plánovaný počet okruhů snížen na dva (vnější Pražský okruh a vnitřní Městský okruh, snížil se také počet radiál. V plánech se prosadilo mnohem více tunelových úseků, které umožňují výrazně zredukovat počet demolic domů. S dokončením obou okruhů se počítá kolem roku 2013–2015.
| Nahlásit
je to z wikipedie a ty promyn za ta divny znaky na konci
| Nahlásit
jo to je v pohodě, děkuju moc
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek