Ontola > diskuze
| Nahlásit

Řešení nerovnice s absolutní hodnotou

Všechna x ze všech R, pro která platí
[3-x]< 2
tvoří množinu
A.(-nekon.;-5)U(-1;nekon.)
B.(-5;-1)
C.(1;5)
D.(-nekon.;1)U(5;nekon.)
Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
|3-x|<2

1)pro x∈(-∞,3>
3-x<2
3-2<x
1<x

x∈<1,3>

2)pro x∈<3,+∞)
-3+x<2
x<5

x∈<3,5>

Správná odpověď je tedy C: x∈<1,5>
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek