Ontola > diskuze
| Nahlásit

3.Součin rozpustnosti

1.Vysrážený chlorid olovnatý byl na filtru promýván celkem 100 cm3 destilované vody. Vypočítejte, kolik gramů sraženiny přešlo promýváním do filtrátu( p = 1,00 g/cm3 ), jestliže součin rozpustnosti PbCl2 je 1,62 x 10-5.
2. Malá rozpustnost fluoridu vápenatého je příčinou nízkého obsahu fluoridových iontů v mořské vodě.
a, vypočítejte koncentraci fluoridových iontů v mořské vodě, je-li při 18°C[Ca+]= 0,01 mol/l
b, Jaká je rozpustnost CaF2 za těchto podmínek? Součin rozpustnosti CaF2 je 2,69 x 10 -11
Témata: Nezařazené

8 reakcí

| Nahlásit
Ks(CaF2) = c(Ca++)*c(F-)^2
a: c(F-) = √(Ks/c(Ca++)) = √(2,69*10^-11/0,01) = 5,187*10^-5mol/dm3
b: c(CaF2) = c(F-)/2 = 5,187*10^-5/2 = 2,593*10^-5 mol/dm3
cm = c*M = 2,593*10^-5*78,075 = 0,002025g/dm3 = 2,025mg/dm3 CaF2.

OK?
| Nahlásit
oky děkuji
| Nahlásit
Součin rozpustnosti u CaF2 je Ks = [S][2S]^2 = 4S^3
| Nahlásit
Ks(CaF2) = c(Ca++)*c(F-)^2
| Nahlásit
Narazil jsem na řešení rozpustnosti CaF2 v zahraniční literatuře, dokonce ve dvou různých knihách a obě řešení se shodují. Nebo kde vidíš chybu?

The equilibrium for this salt is as follows:
CaF2(s) ⇋ Ca2+(aq) + 2F-(aq)

The Ksp expression is
Ksp = [Ca2+](F-]2 = 4.0 X 10^-11 M3

Let S = the solubility of the Ca2+ ion in moles per liter.
Then 2S = the solubility of the F- ion.

Substitute S in the Ksp expression:
(S)(2S)^2 = 4.0 X 10^-11
4S3 = 4.0 x 10^-11
S = 2.15 x 10^-11M

Thus, the molar solubility of CaF2 is 2.15 X 10^-4 M. This is also [Ca2+].
| Nahlásit
Pokud potřebuješ ze součinu rozpustnosti vypočítat rozpustnost dané sloučeniny v čisté vodě, vyjdeš z následující konstrukce:
CaF2 = Ca++ + 2F- => c(CaF2) = c(Ca++) = c(F-)/2 => c(F-) = 2*c(CaF2). Při tom se vychází z toho, že všechny soli jsou silné elektrolyty a jejich rozpuštěný podíl je zcela disociovaný.
Když nyní do součinu rozpustnosti dosadíme odpovídající hodnoty CaF2 za každý z iontů, dostaneme:
Ks = c(CaF2)(2*c(CaF2))^2 = 4*c(CaF2)^3 => c(CaF2) = (Ks/4)^(1/3)
Samozřejmě to platí za podmínky, že v roztoku není žádný z iontů přítomný z jiného zdroje.

OK?
| Nahlásit
Tak vždyť jsi napsal to identické, jen v obecném tvaru tedy Ks pro CaF2 = (S)(2S)^2 = 4S^3 kde S odpovídá tvému c
(Upr. 09.01.2017 08:03) | Nahlásit
To S nahrazuje c(CaF2). Souhlasím, že je to identické. Domníval jsem se, že to chceš zdůvodnit. Jde o běžné využití součinu rozpustnosti. I tady na ontole bys našel několik příkladů tohoto typu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek