Ontola > diskuze
| Nahlásit

Voltampérová charakteristika

Co je to lineární a nelineární vodič (součástka) ?
Témata: Nezařazené

3 reakce

| Nahlásit
Voltampérový charakteristika graficky vyjadřuje, jak velké napětí se na daném prvku objeví, v závislosti na měnícím se proudu tímto prvkem. Bude-li to odpor (lineární prvek), bude V-A charakteristikou přímka procházející počátkem se sklonem odpovídajícím hodnotě odporu. Nelineární (zakřivenou) V-A charakteristiku má třeba polovodičová dioda. Nebo třeba obyčejná žárovka (se stoupající teplotou stoupá odpor vlákna). Přemýšliví lidé by mohli namítnout, že v tom případě asi nebudou v reálném světě existovat lineární prvky vůbec. Je tomu tak, nicméně v určitém rozsahu (proudů, teplot) je možno v praxi považovat charakteristiku řady prvků za lineární. Odchylky od linearity jsou zanedbatelné, nemá význam se jimi zabývat.
| Nahlásit
Je pravda, že u nelineárních prvků neplatí Ohmův zákon a u lineárních platí ?
| Nahlásit
Ohmův zákon, tedy U=RI, platí vždy. U lineárních prvků je ale R konstantou, nemění se v závislosti na proudu. U nelineárních je R funkcí proudu. Pokud máme V-A charakteristiku, jsme pochopitelně schopni z ní zkonstruovat i závislost odporu na jedné z veličin, aproximovat to vhodnou funkcí (třeba mocninným polynomem) a výslednou funkci dosadit do Ohmova zákona za R jako funkci proudu R(i). Musí se ale dávat pozor na to, že odpor může být zároveň závislý i na jiných proměnných. Třeba u žárovky mj. ještě na čase (ohřívá se a chladne s určitou časovou závislostí, tedy R(i,t)). Pokud bychom tedy zkoumali u žárovky odpor jen v ustáleném stavu, je to jednodušší, pokud budeme analyzovat chování v obvodu, kde se proud mění v čase, vyjde nám závislost docela komplikovaná.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek