Ontola > diskuze
| Nahlásit

hmotnostní složení

Reakcí 5,50 g směsi NaOH a KOH s HCl bylo připraveno 7,74 g směsi chloridů. Jaké bylo hmotnostní složení výchozí směsi?
Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
Podívejme se, jak to vypadá s anionty. Anion OH- s M = 17,0073 je nahrazen aniontem Cl- s M = 35,453.
Náhrada OH- vede ke zvýšení molární hmotnosti o 35,453-17,0073 = 18,4457g/mol XCl.
n(X(OH) = (7,74-5,50)/18,4457 = 2,24/18,4457 = 0,1214; M(XOH) = 5,5/0,1214 = 45,2908 g/mol.
Molární hmotnost směsi je váženým průměrem molární hmotnosti složek:
w(NaOH)*M(NaOH) + (1-w(NaOH))*M(KOH) = 45,2908
w*39,9971 + (1-w)*56,1056 = 45,2908 => -16,1085*w(NaOH) = - 10,8148 => w(NaOH) = 0,6714
w(KOH) = 1-0,6714 = 0,3286 => m(NaOH) = 3,6927g ; m(KOH) = 0,3286*5,5 = 1,8073g.

OK?
| Nahlásit
Nabídnul bych jiné řešení (a jiný výsledek).

m(NaOH)+m(KOH)=5,5 g
dvě neznámé, takže se potřebujeme dostat k nějaké druhé bilanční rovnici, která nám dá těch 7,74 g směsi chloridů.

Z 1 molu NaOH (KOH) vznikne 1 mol NaCl (KCl), takže z 1 g NaOH vznikne [M(NaCl)/M(NaOH)]krát více NaCl, obdobně z 1 g KOH vznikne [M(KCl)/M(KOH)]krát více KCl

Tedy lze napsat:
m(NaOH)·[M(NaCl)/M(NaOH)]+m(KOH)·[M(KCl)/M(KOH)]=7,74 g
m(NaOH)·[58,44/40,00]+m(KOH)·[74,55/56,11]=7,74
m(NaOH)·1,461+m(KOH)·1,329=7,74

Dosadíme m(KOH) z první rovnice.
m(NaOH)·1,461+[5,5-m(NaOH)]·1,329=7,74
m(NaOH)·0,132=0,431
m(NaOH)=3,26 g
m(KOH)=2,24 g

Složení v hmotnostních zlomcích:
w(NaOH)=0,593=59,3 %
w(KOH)=0,407=40,7 %
| Nahlásit
A teď co je dobře
| Nahlásit
No přeci moje :-)
Jednak si lze udělat zkoušku a druhak mi můj postup nikdo nerozporoval.

Mezek začal dobře, ale jen k průměrné molární hmotnosti 45,2908 g/mol.
Pak padl do pasti ošemetnosti výpočtu průměrné (střední) molární hmotnosti.
V domnění, že počítá w, hmotnostní zlomek, spočítal ve skutečnosti zlomek látkový (molární), tedy x.
Jednoduchým přepočtem se lze z látkového (molárního) zlomku na hmotnostní zlomek dostat.
A pak už by v hmotnostech obou hydroxidů nastala se mnou shoda.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek