| Nahlásit

Proč roste entropie při adiabatickém ději, když dQ = 0?

Cituji WikiSkripta:
"Při adiabatickém vratném ději, kdy nedochází k výměně tepla s okolím, bude teda ΔS = 0. Při vratném kruhovém ději, kdy se systém dastane do původního stavu bude výsledná změna entropie také nulová. Při nevratných procesech v izolovaných systémech je vždy ΔS >= 0. Co je vlastně matematické vyjádření II. termodynamické věty. Při samovolném adiabatickém nevratném ději entropie systému roste. Například při adiabatické expanzi plynu jeho teplota klesne a jeho entropie vzroste"

Jak může entropie růst, nebo nebýt rovna nule, když je děj adiabatický, tudíž ze vzorečku dQ se musí rovnat nule, a tím pádem celá dS!!
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Kruhový děj

Pokud termodynamická soustava projde řadou změn a nakonec se vrátí do původního stavu, pak říkáme, že soustava vykonala kruhový (cyklický) děj (zkráceně cyklus).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Termodynamick%C3%BD_d%C4%9Bj
| Nahlásit
Děkuji, ale spíš by mě zajímalo, když máme vzoreček pro entropii dS=dQ/T, tak při jakémkoliv adiabatickém ději přeci je dQ=0 a celá změna entropie je pak nulová. Nemění se. Tak proč Wikiskripta jednou tvrdí, že kruhový děj toto splňuje, ale "při samovolném adiabatickém nevratném ději entropie systému roste"
(Upr. 04.06.2014 10:15) | Nahlásit
wikiskripta:

http://www.wikiskripta.eu/index.php/1._termodynamick%C3%BD_z%C3%A1kon

no našel jsem ještě odkaz z wiki a tam je to správně:

dS=dQ/T=0

http://cs.wikipedia.org/wiki/Adiabatick%C3%BD_d%C4%9Bj
| Nahlásit
Zde je to vysvětleno:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_termodynamick%C3%BD_z%C3%A1kon

Nevratnost změny nespočívá v tom, že by nebylo možné dosáhnout výchozího stavu soustavy, ale v tom, že tohoto stavu nelze dosáhnou pouhým obrácením postupu. Říkáme také, že nepostupujeme po stejné cestě. K dosažení počátečního stavu soustavy je třeba vynaložit vnější energii, tzn. energii ze zdroje, který není součástí izolované soustavy.
| Nahlásit
Ta nevratnost změny je hezky vysvětlena. V knize obecné chemie ale mám, že pokud probíhá v adiabaticky izolovaném systému nevratný děj, celková entropie systému stoupá - představím si např. ustavení rovnováhy při přechodu tepla z teplé lázně do chladné - zpět to nejde - je to děj nevratný, ale přesto entropie vzroste, protože systém bude více neuspořádaný. To je ale opět v rozporu s výše zmíněným vzorečkem, který nám opět tvrdí, že nedošlo ke změně tepla - entropie se nemění.
| Nahlásit
U těch lázní s vodou bych to viděl následovně: jedna z lázní předá teplo druhé (celý systém teplo nezmění) ale chladnější lázeň entropii zvýší a teplejší sníží a v konečném součtu bude dS=0 (pro celou soustavu), přičemž jednotlivé lázně entropii měnily.
| Nahlásit
Nevím, nevím. Když píšou že CELKOVÁ entropie systému stoupá, zdá se, že dS by se nemělo rovnat nule pro celou soustavu. Jinak bych to taky chápala jako vy.
| Nahlásit
Podívej se na: Změna Entropie

Princip růstu entropie:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Entropie

Celková entropie izolované soustavy dvou těles různých teplot tedy roste.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek