Ontola > diskuze
| Nahlásit

Může být kámen v plynném stavu?

A je láva kapalné skupenství kamene?
Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
Hornina i nerost se za určitých podmínek může vypařit.
| Nahlásit
A ano, láva je kapalné skupenství horniny.
| Nahlásit
Důležitý je terminus technicus.
Kámen je jiný název pro horninu, tedy pro nerostnou surovinu (kromě jiných významů). Obecně (a nepřesně) lze tedy říci, že je to označení pevného skupenství (horniny, usazeniny). Látka která kámen tvoří může nabýt kapalného nebo plynného skupenství.
Kámen tedy nemůže být láva ani plyn, látka ze které je tvořen ano.
Láva je tekutá hornina. Kamenem se stane v pevném skupenství.
| Nahlásit
Ad "terminus technicus" :)
Kámen je hovorový název kdejakého šutru, ono i sklíčko nebo kousek cihly na mořském břehu omleté příbojem vypadá jako kamínek, ale není to.

Horniny jsou složeny z jednotlivých minerálů, podobně jako těsto na mazanec nebo cokoli z několika nebo mnoha surovin. Těžko se v tom laikovi hledají, ale jde to, většinou pohledem, někdy vrypem (zkouška tvrdosti), chemickou zkouškou nebo na sklíčku ve výbrusu úplně přesně.

Minerály mohou existovat většinou i samostatně.
Některé minerály reagují se vzduchem, jak psal Gandalf, vypařují se, např. kousek fosforu volně na vzduchu soustavně proměňuje kyslík v ozón a po chvíli dojde k samovznícení.

Horniny se označují podle způsobu svého vzniku: vyvřelé, usazené, přeměněné...
Láva je tekuté skupenství vyvřelých (čedičových, žulových...) hornin.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek