| Nahlásit

Prosím, jaký je rozdíl mezi myslivnou a hájovnou?

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Já to teda nevím, jenom si myslím: hájovna je pro hajného, myslivna pro myslivce.
 Ina
| Nahlásit
Hajný je povolání, je to správce lesa a zvěře.
| Nahlásit
Nakoukneme do Slovníku spisovného jazyka českého a čteme:
myslivna - obydlí lesního zaměstnance, lesníka (myslivce)
hájovna - domek, obydlí hajného.
Až sem má tedy Jarda naprostou pravdu. Jenomže okamžitě to u mě vzbudilo zájem o to, kdo je to v této souvislosti hajný či myslivec. A ejhle:
myslivec - zaměstnanec v lesním hospodářství, pečující o chov lesní zvěře a o přípravu honů (samozřejmě též člověk zabývající se lovem zvěře -tzv. lidoví myslivci, ale o ty teď nejde),
hajný - osoba pověřená dozorem nad určitou částí lesa.
A tady už se dá říci, že ve vztahu k hájovně či myslivně může hajný klidně bydlet v myslivně, a naopak. Oba jsou zaměstnanci lesní správy a hájovna ani myslivna obvykle není v osobním vlastnictví.
Takže bych to uzavřel konstatováním, že hájovna i myslivna jsou objekty lesní správy na okraji lesa nebo v lese, určené k bydlení jejich zaměstnanců. Že tam dnes už dost často bydlí někdo jiný, je věc druhá....
| Nahlásit
Opět dodám jeden svůj laický názor: mně se zdá, že v hájovně hajný bydlí a z ní vychází do svého revíru a do ní se po práci zase vrací, zatímco myslivec bydlí někde ve vsi, a pokud mají myslivci v lese nějaký objekt, není to stavení trvale obydlené... Takhle si to myslí člověk, který bydlí ve městě v paneláku...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek