Ontola > diskuze
| Nahlásit

Rozdíl mezi zrušením smlouvy a zrušením závazku?

Zdravíčko, je tady někdo znalý práva, kdo by mi mohl vysvětlit rozdíl mezi zrušením smlouvy a zrušením závazku? Děkuji!
Témata: Nezařazené

4 reakce

| Nahlásit
Odstoupení od smlouvy je právní jednání, které je v českém právu upraveno v § 2001–2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník[1] (dále též „občanský zákoník“). Odstoupení od smlouvy je jedním z druhů zániku závazku založeného smlouvou.[2] „Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.“ — § 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odstoupen%C3%AD_od_smlouvy
http://www.ius-wiki.eu/obcanske-pravo/pfuk/obcan-hmota-iv/zkouska/otazka-a-31

Závazek v právu
Podrobnější informace naleznete v článku Závazkové právo.

Uznání principu závazku je jedním ze základních a nezbytných předpokladů platnosti práva. Závazek (obligace) je v právu individuální vztah mezi dvěma či více (fyzickými nebo právnickými) osobami, který dlužníka zavazuje vůči věřiteli k určitému plnění, což je povinnost něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět. Při neplnění se věřitel může svého oprávnění, tzv. pohledávky, domáhat žalobou proti dlužníkovi v prodlení se splněním dluhu.[2] Závazkem ale není pouhá společenská úsluha.

Závazek vzniká zejména uzavřením smlouvy, ale také způsobením škody, bezdůvodným obohacením, případně i z jiných zákonných skutečností. Obsah závazku lze vždy změnit dohodou účastníků (kumulativní novace), automaticky se pak mění prodlením dlužníka i věřitele; v době jeho trvání se také mohou změnit jeho účastníci, např. postoupením pohledávky jinému věřiteli, převzetím dluhu nebo tím, že k závazku přistoupí nový, resp. další dlužník. Kvůli větší jistotě věřitele jej lze zajistit či utvrdit i dalšími právními instituty, jako je např. smluvní pokuta, ručení nebo uznání dluhu. Závazek zanikne především splněním (soluce), ale také výpovědí, dohodou o jeho nahrazení jiným závazkem (privativní novace) nebo o jeho zániku bez náhrady, jestliže se stane plnění nemožným, uplynutím doby, na kterou byl omezen, započtením, narovnáním nebo splynutím, jestliže právo s povinností splynou v jedné osobě (např. dlužník zdědí pohledávku za svou osobou).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vazek

Více rozvedeno:
http://www.ius-wiki.eu/obcanske-pravo/pfuk/obcan-hmota-iv/zkouska/otazka-a-31
| Nahlásit
PS: Nejprve si ujasněte co je smlouva a co je závazek. Pak teprve jaké jsou podmínky zrušení.
| Nahlásit
Nejsem právním.
Smlouva je jako "celek", zrušením smlouvy se ruší všechno co smlouva zahrnuje.
Závazek je část smlouvy, její "podmnožina", závazků ve smlouvě může být více. Často se stává, že je uzavřená smlouva, ale v průběhu plnění dochází ke změně - proto se i smlouva doplňuje (dodatky ke smlouvě) a ty to dodatky většinou řeší úpravu závazků.

Jednoduše si vymyslím:
Smlouvou si dohodneme, že sklidím obilí a dodám mouku. Smlouva bude zahrnovat všechny detaily (datum plnění, cena, atd.) a samozřejmě z mého pohledu tam bude i nějaká klauzule, že v případě špatného počasí (rozmáčená půda) sklízet nemohu, tudíš...
a) už ve smlouvě bude definovaný "princip" prodloužení termínu
b) ve smlouvě bude, že se upraví závazek (ta část "sklizně") pomocí dodatku.

Vždy je důležité, aby smlouva byla výhodná pro obě strany = rozhodně nepodepíši smlouvu bez toho, aby mi ošetřila vliv počasí. To bych si dal hlavu do oprátky :) a dnes už bohužel neplatí, že si lidé "plácnou rukou", závazek se ctí dodrží a v případě špatného počasí to "normálně lidsky" druhá strana chápe. Proto máme jednoduché smlouvy na mnoha papírech a ty složitější jako "knihovnu".

Pokud je dotaz cílený na "závazek", tak tady jeden příklad
https://www.vzornepravo.cz/cz/vzory/dohoda-o-zaniku-zavazku.s-103.html
| Nahlásit
Ops, pozdě ;)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek