Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Přednost na dvouproudém kruhovém objezdu

Dobrý den, mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jak to bude s předností na tomto kruhovém objezdu? Modré auto, které chce na prvním výjezdu jet doprava, má před vjezdem na kruhový objezd značku "dej přednost v jízdě". Bude tedy dávat přednost červenému autu, nebo se zde uplatňuje pravidlo o přejíždění z jednoho pruhu do druhého a červené auto je povinné dát přednost modrému? Předem děkuji za odpověď...já už to tu řeším celý den, ale nikde jsem zatím nenašel jednoznačnou odpověď.

14 reakcí

(Upr. 28.02.2016 17:21) | Nahlásit
Popřípadě, kdyby měl někdo nějaký odkaz, kde odpověď naleznu, pošlete prosím :-)
| Nahlásit
Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Svislé značení "dej přednost v jízdě" řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.
Svislé značení "dej přednost v jízdě" je nadřazené vodorovnému značení (přerušovaný pruh). Takže modré vozidlo dá přednost červenému, které "jen" přejíždí pruh.
| Nahlásit
Kdysi se policejní mluvčí vyjádřila, že kruhové objezdy urychlují dopravu, protože jejich princip je ten, že kdo je na kruhovém objezdu má možnost rychle opustit křižovatku - kruhový objezd bez nutnosti dávat přednost v jízdě při výjezdu. Počítejte ale s tím, že spousta řidičů tento princip nechápe a myslí si, že pravý pruh není součástí kruháče a mají přednost, protože oni jedou v průběžném (?) pruhu i když bývají značky "dej přednost v jízdě" na pravé i levé straně přijížděcích pruhů.
| Nahlásit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kruhov%C3%BD_objezd
Propustnost
Díky jednoduchosti, s jakou se kruhovým objezdem projíždí, a pravidlu, že přednost má auto již na objezdu jedoucí, je propustnost kruhového objezdu obvykle vyšší než tomu bývá u křižovatek řízených buď jen dopravními značkami, někdy i semafory. Každý kruhový objezd má určitou maximální intenzitu provozu, kterou snese. Pokud ji překročí, zahltí se i kruhový objezd.
| Nahlásit
Podle pravidel o jízdě na kruhovém objezdu musí řidič modrého auta dát přednost v jízdě červenému autu, podle pravidel o jízdě v jízdních pruzích smí řidič červeného auta přejet do pravého jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

V pravidlech provozu je více situací, kdy jsou dva účastníci provozu v nějaké situaci v rovnocenném postavení - buď si oba jsou navzájem povinni dát přednost, nebo mezi nimi není přednost stanovena. V tomto případě je ovšem řidič modrého auta v silnějším postavení, protože zatímco on (jak říká definice přednosti v jízdě) nesmí "červeného řidiče" pouze donutit k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy, tak modrý řidič nesmí červeného řidiče vůbec ani omezit. Takže faktickou přednost má červený řidič. Obecně platí, že pokud je souběh jízdních pruhů na křižovatce řešen tak, že každý směr přechází v samostatný jízdní pruh, tak se pravidla o jízdě křižovatkou vůbec neuplatní, protože pravidla o jízdě v jízdních pruzích jsou silnější.
| Nahlásit
Zacydux: Z toho posledního odstavce tvého příspěvku vůbec nejsem moudrý. Nejdřív čtu, že "faktickou přednost má červený řidič", a hned vzápětí, že "pravidla o jízdě v jízdních pruzích jsou silnější", z čehož by ovšem plynulo, že modrý by se o červeného nemusel nějak zvlášť zajímat.
| Nahlásit
Je tenhle výklad jednodušší?
Podle značek u pravého jízdního pruhu vozidlo jedoucí v pravém (i levém) jízdním pruhu značka C1 říká, že se vozidlo blíží ke křižovatce s kruhovým objezdem.
Dopravní značka P4 Dej přednost v jízdě! označuje vedlejší pozemní komunikaci (tedy i průběžný pruh je celý vedlejší komunikace) a platí pro nejbližší křižovatku (celou křižovatku s kruhovým objezdem, která je podle tohoto celá hlavní komunikace).
Podle tohoto přijíždějící vozidla po vedlejší komunikaci musí umožnit výjezd vozidel z křižovatky s kruhovým objezdem (jedoucí po hlavní komunikaci) a také protože svislé značky u pravého pruhu jsou nadřazené vodorovnému značení.
Dopravní značka Kruhový objezd přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Značka je vždy doplněna značkou (P 4 nebo P 6).
| Nahlásit
Modré auto jede v jízdním pruhu označeném značkou P4 jako vedlejší a dává červenému vozidlu jedoucímu po hlavní komunikaci a dávajícímu znamení o změně směru jízdy vpravo (úmysl přejet z hlavní komunikace na vedlejší komunikaci) – přednost.
Nejde o jízdu ve dvou pruzích, ale o jízdu červeného na hlavní komunikaci a jízdu modrého na vedlejší komunikaci. Hranice mezi hlavní a vedlejší komunikací je přerušovaná čára.
| Nahlásit
Cugidaz: Ano, správně jsi pochopil a správně jsi mě opravil. Omlouvám se za chybu.
| Nahlásit
Peryqof: Podélná čára souvislá nebo přerušovaná neodděluje od sebe komunikace, ale jízdní pruhy. A pravidla o jízdě v jízdních pruzích platí i v křižovatce. Odbočovací i připojovací pruh jsou součástí téže komunikace jako ostatní jízdní pruhy, a to samozřejmě i v případě, kdy připojovací pruh přímo přechází v odbočovací pruh.
| Nahlásit
Peryqof: A mimochodem, to ustanovení § 12 odst. 7 (Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu.) je v zákoně právě proto, aby byl vyloučen dvojznačný výklad a aby bylo zřejmé, že pro zařazování takového vozidla se pak používají vždy výhradně pravidla o jízdě v jízdních pruzích.

Je ale fakt, že při hustém provozu jde téměř vždy o souběžnou jízdu, takže by se správně mělo na takovém kruhovém objezdu při přejíždění mezi jízdními pruhy zipovat.
| Nahlásit
Děkuji! Už jsem to konečně pochopil! Zajímavé však je, že zde (http://pravo.poradna.net/q/view/13265-prednost-na-dvouproudem-kruhovem-objezdu) je to vysvětleno přesně naopak :-D :-D
| Nahlásit
Tohle je velmi diskutovaná situace. Dle vyjádření dopravního experta a policie, má přednost modré vozidlo (červené ho nesmí nijak omezit ani ohrozit), s čímž naprosto souhlasím (vyjádření zde: http://www.frodogalery.cz/text/kruhovy-objezd-na-dalnici-d47 ). Jen by to měli vědět všichni ti troubící chuji na cestách, kteří žijou v domnění, že při každém opouštění kruhového objezdu mají přednost. Dávno ne. Nejlepším řešením situace je agresivně si nevynucovat přednost a přizpůsobit rychlost jízdy bezproblémovému zařazování.
| Nahlásit
Kdo tu tvrdí, že pruhy mají vyšší prioritu než značka Dej přednost v jízdě, je pěkně mimo mísu. Za prvé nás v autoškole učili to, že když nasněží a bude zasněžená silnice a neuvidite co tam je namalovano?? Přednost mají vždy svislé dopravní značky. Typicky křižovatka ve Zlíně. Pruběžný pruh z vedlejší do hlavní ... Pravdu ma Peryqof - kruhač je hlavní a i prubezny pruh je najednou vedlejsi silnici, jelikoz jste projel znacku Dej prednost v jizde.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek