Ontola > diskuze
| Nahlásit

Čím se vyznačují stavby postavené ve stylu manýrisnu? A kde nějaká taková stavba stojí?

Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Manýrismus patří mezi přechodové slohy. Je vývojově posazen mezi renesanci a baroko. Není tak výrazný jako rokoko ukončující barokní éru, ale je definovatelný v literatuře, výtvarném umění i v architektuře. Je obtížné pochopit manýrizmus pouze z posice architektonického vidění, je třeba si uvědomit především doznívající renesanční chápání světa a pronikání dekadentních prvků do sféry umění.

V literatuře tak přichází vyumělkovaný umělecký styl (přelom 16. a 17. století). Zdůrazňoval pomíjivou okázalost, vnějškový přepych, přejemnělý vkus, květnatou mluvu. Jako příklad můžeme uvést ranně barokní dílo "Efues, aneb Anatomie důvtipu" od anglického autora J.Lylyho. Dějový prvek zde nebyl zcela rozvinut, důraz byl kladen na popisy vybrané konversace a dvořanského chování. Až teprve v dílech R.Greena se završuje přechod od pouhé popisnosti dvořanských mravů k dobrodružné dějovosti dvorských galantních románů (preciosní literatura).
Jde o sklon k povrchní rétorice, ke slovnímu bombastu.

Umělecky se manýrismus poprvé začal uplatňovat v Itálii (asi 1530-1590, v zemích severně od Alp asi v první čtvrtině 17. století. Proti renesanci se prosazuje až exaltované zduchovnění a vnitřní subjektivní zážitek. Umění bylo odvozováno z ideálních představ, jeho záměrem byla nadpřírodní abstrakce. Ve výtvarném umění byl kladen důraz na rafinovanost, tajemnost a neklid. Byla popřena přirozená zákonitost perspektivy a tektoniky i vztah děje a prostoru. Typická je zde asymetričnost kompozice a dlouhá štíhlá figura s malou hlavou, prohnutá do esovitého postoje (tzv. figura serpentinata - G. Parmigianino, G. da Bologna aj.) Postupně rostl význam a hodnota kresby, která se začala oddělovat od malířství jako samostatný obor.

Vyhranila se krajinomalba a jako žánr se prosazovala malba historických a mythologických témat. Vznikala díla s bizardními a fantaskními motivy (Arcimboldo, El Greco...)

V architektuře byly prvním projevem manýrismu pozdní práce Michelangelovy, později stavby G.Romana, A. Palladia a G.Vignoly. Typické je například zdůraznění kontrastů architektonických článků. Mimo Italii jsou výraznými centry manýrismu zejména Francie a rudolfínský dvůr v Praze (B. Sprager, H. von Aachen, Adrian de Vries).

manýristické stavby :

Giacomo Barozzi S Vignila (1503-73)

- farnézská vila v Caprarole

http://www.greatbuildings.com/buildings/Villa_Farnese.html

na této adrese je fotograficky doloženo, co znamená například zvýraznění kontrastů architektonických prvků, jak manýrismus pracoval s přenesením těžiště stavby z centra (renesance) na pravý a levý bok, prostě na strany (nároží) objektu. Je zde patrná místy až zdobná samoúčelnost a dekadence, která vedla tužku architekta.

- chrám Il Jessů v Římě

Andrea Palladio (1528-1580):

Vytváří nový styl, který ovlivnil evropskou architekturu v oblasti klasicistně orientované barokní architektury a jeho vliv pronikl až k nám. Charakteristickým rysem je široký oblouk s postranními otvory.

- Palazzo Chiericaty ve Vincenze
- benátský kostel St.Giorgio Maggiore
- vila zvaná Rotonda u Vincenzy (velmi známá stavba)
- vila Barbaro

zaalpská architektura :

FRANCIE : architekti - Pierre Neveu - zámek Chambord
- Pierre Lascot - Louvre v Paříži (trojkřídlý typ)

NIZOZEMI : Hans Vredeman Vries - Radnice v Antverpách

NEMECKO - Friedrichovo křídlo zámku v Heidelbergu
- radnice v Norimberku a Augšpurku

POLSKO - Zikmundovská kaple Wavelského kostela v Krakově

ČESKÉ ZEMĚ :
1. renesanční stavba : Letohrádek královny Anny
- Paollo de la Stella
- Bonifác Wolmut
= nejčistší renesanční stavba na sever od Alp
= renesanční zahrada s manýristickou zpívající fontánou vytvořenou Adrianem de Vriesem.

významné osobnosti :

Bonifác Wolmut : stavby v duchu dobového manýrismu paladiovského stylu
- velká míčovna Pražského hradu
- kruchta ve Svatovítské katedráleRožmberkové - věž zámku v Českém Krumlově (excentrická kompozice hmot charakteristická pro manýrismus)
- zámek Kratochvíle
- rondel zámku v Jindřichově Hradci


Stanislav Pavlovský - kaple Sv.Stanislava při olomouckém domu Sv.Václava.

A nelze vynechat i manýristickou zahradní architekturu, kam zcela jistě patří i libosad Květná zahrada v Kroměříži, doplněný klasicistními kolonádami.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek