Ontola > diskuze
| Nahlásit

Jak si vysvětlit úsloví: Prométheova játra, pandořina skřínka, Adrianina nit.

děkuji
Témata: Nezařazené

8 reakcí

 Ina
| Nahlásit
Héfaistos pro Dia zhotovil nadpozemsky krásnou a dokonalou sochu ženy, které Zeus vdechl život, Athéna ji oděla, Afrodita ji obdařila krásou a Hermes, posel bohů, ji naučil řečnickému umění. Zeus ji nazval Pandorou - vším obdařenou, dal jí zlatou truhličku a poslal ji s Hermem na zemi, kde měla skříňku předat Prométheovu bratru Epimétheovi jako dar od bohů. Když však Epimétheus skříňku otevřel, vyletěly z ní všechny nemoci, hlad, bída, bolest, starosti, které se rozletěly do celého světa. Jen naděje zůstala zavřena na dně skříňky, kterou polekaná Pandora spěšně zavřela. Zeus poslal Héfaista, aby přikoval Prométhea ke skále na Kavkazu, kam mu každého dne přilétal orel ožírat játra. Prométhea vysvobodil až Herákles, který zabil orla svým šípem a jeho samotného odpoutal. Avšak od té doby musel Prométheus nosit železný prsten s kamenem z kavkazské skály, aby k ní byl stále připoután, jak Zeus určil.

Starořecké bájesloví klubko nití, které dala Ariadna hrdinovi Théseovi a jež ho vyvedlo z labyrintu. Používá se, když se vyřeší nějaký problém
a najde se nějaké východisko
(Upraveno 04.11.2012 21:12) | Nahlásit
• Pandořina skříňka je metafora, říká se: "otevřel Pandořinu skříňku" ve smyslu - vypustil nebo spustil nějaké neštěstí nebo pohromu nebo vypustil nějakou nebezpečnou informaci (např. začne vyšetřování podvodu a pro komplice je to přesně ono otevření skříňky).

cs.wikipedia.org/wiki/Pando%C5%99ina_sk%C5%99%C3%AD%C5%88ka

• Prométheova játra jsou metaforou nekonečného utrpení

literatura:
cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9theova_j%C3%A1tra

medicína.
cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9theus

• Ariadnina (ne Adriana) nit - představuje metaforu něčeho co vede nebo pomůže k vyřešení nějakého problému

cs.wikipedia.org/wiki/Ariadna
(Upraveno 04.11.2012 21:45) | Nahlásit
Já bych byl u těch metafor byl opatrný. Prometheova játra, Pandořina skřínka, Adrianina nit, to je trop (zástupek), kam patří metafora i metonymie a s ní synekdocha .
Nejsou náhodou všechna tři úsloví Apelativa ?
Prometheova játra, není to náhodou dílo metonymie ?
:-)
| Nahlásit
Ino, a proč přikovali Prométhea místo Epiméthea?
(Upraveno 25.11.2012 03:38) | Nahlásit
Oheň lidem a trest

Zeus, znechucen lstí s obětinou, na zemi větrem udusal všechen oheň a vodou uhasil všechny ohniště a řekl: „Když mají maso místo nás, ať ho jedí syrové“. Prométheus pak cítil lítost ke svým stvořením, když viděl, jak se chvějí v chladu o zimních nocích a jedí syrové maso. Rozhodl se vrátit do rukou lidí oheň tak, že ho lstí bohům ukradl a přinesl ho lidem ukrytý v dutině hole.
Za tento čin Zeus vymyslel strašlivý trest: Nechal Prométhea přikovat ke skále v pohoří Kavkaz a čekal, kdy se Prométheus začne za svůj čin odprošovat. Prométheus se však neodprosil, a tak za ním Zeus poslal orla Ethona (v mnoha zpracováních zaměňovaný za supa), který Prométheovi každý den vyrval játra. Ta mu pak do druhého dne dorůstala a orel měl po 12 generací co jíst.
Prométheus měl také jasnovidecké schopnosti které zdědil po své matce. Viděl zánik Olympu a všech bohů. Zeus mu slíbil svobodu, když mu prozradí věštbu, ale Prométheus odolával.

viz

cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9theus
| Nahlásit
hello its me
| Nahlásit
hezké jen jsem se nedočetla o té pandořiné skříňce
| Nahlásit
Stačilo použít Google:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandóra
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek