| Nahlásit

Může místo mě nastoupit na mateřskou dovolenou manžel?

Poslední týden v listopadu nastupuji na mateřskou. Může nastoupit místo mně i manžel a od kdy?
Diskuze
| Nahlásit
Na mateřskou nastupujete vy, je to volno, na které máte nárok v souvislosti s porodem a p=čí o novorozeně. Po ukončení MD následuje tzv. rodičovská dovolená, na kterou může místo vás nastoupit i váš muž.
http://www.calibrum.cz/default.aspx/cz/chc/calibrumnew/default/menuroot/peceotehotnemam/pruvodcetehoten/devatymesicteho/nastupnamatersk
| Nahlásit
http://www.miminko.estranky.cz/stranka/materska-a-rodicovska-dovolena
výňatek:
Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená". Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské. Ve výjimečných případech mouhou muži pobírat i matřeskou. Pokud jsou ovdovělí, rozvedení, svobodní nebo z jiných vážných důvodů osamělí, nežijí s družkou, matka dítěte zemřela nebo bylo otci dítě bylo svěřeno soudem. V takém případě má muž nárok na tuto dávku po dobu 31 týdnů od převzetí dítěte. (nejdéle ale do 8 měsíců dítěte)
Stejně tak, pokud manželka nemůže nebo nesmí ze závažných zdravotních důvodů o dítě pečovat, a sama tuto dávku nepobírá, poskytuje se dávka manželovi po dobu 22 týdnů od převzetí dítěte a také nejdéle do věku 8 měsíců dítěte.
Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek