| Nahlásit

Doprovodná hra s Elektrowinem

1. Od roku 2005 hradí výrobci a dovozci elektrozařízení jejich zpětný odběr a recyklaci – tzv. příspěvek na recyklaci nebo PHE. Tato částka je viditelně a transparentně uváděna při prodeji výrobků. Kolik činí jeho výše v případě chladících zařízení?

30 Kč

90 Kč

180 Kč

300 Kč

2. Co vyjadřuje uvedený symbol?
(přeškrtnutá popelnice)

Výrobek nesmí být umístěn do žádného kontejneru ani do sběrného dvora.

Výrobek musí být umístěn pouze do kontejneru pro nebezpečný materiál.

Výrobek musí být umístěn do kontejneru na tříděný odpad.

Výrobek nesmí být umístěn do kontejneru na směsný odpad.

3. Vyberte nepravdivé tvrzení o třídění odpadů:

Elektrozařízení nepatří do kontejnerů na komunální odpad, a to nejen proto, že mohou obsahovat nebezpečné látky (např. freony, oleje, azbest apod.), ale také mohou být zdrojem znovuvyužitelných materiálů, které při výrobě nových výrobků nahrazují a tím šetří primární suroviny.

Při třídění papíru není potřeba odstraňovat kancelářské svorky z novin či časopisů. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.

Při třídění skla je nutné odstraňovat papírové etikety. Sklo je rozdrceno a následně taveno a papír je tak zdrojem nečistot, které se do skla zataví.

Linoleum nepatří do kontejneru na tříděný odpad. Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny.

4. Které z následujících elektrozařízení patří mezi tzv. velké domácí spotřebiče?

vysavač

sporák

fritovací hrnec

pračka

5. Které z následujících elektrozařízení patří mezi tzv. malé domácí spotřebiče?

žehlička

mikrovlnná trouba

holící strojek

topinkovač

6. Na jaké datum připadá Den Země?

20. března

22. dubna

24. května

26. června

7. Která z následujících definic není pravdivá?

biodegradabilní odpady – odpady rozložitelné biologickými procesy

vitrifikace – způsob zpracování odpadu, kdy se toxický či nebezpečný odpad zalévá do skla

pyrolýza – tepelný rozklad odpadu, při němž jsou nežádoucí toxické látky bez přístupu vzduchu tepelně rozloženy na neškodné sloučeniny

katakláza – změna rychlosti chemické reakce způsobená látkami, které se reakcí chemicky nezmění

8. Česká republika se zavázala Evropské unii, že v roce 2008 sesbírá a zrecykluje určité množství elektroodpadu z domácností. Kolik kg na jednoho člověka slíbila Česká republika vybrat za rok?

1 kg

4 kg

16 kg

64 kg

9. Kolik kg elektrozařízení bylo v roce 2006 v České republice zpětně odebráno v průměru na jednoho obyvatele?

1,67

16,7

167

1670

10. Kolik tun elektrozařízení bylo v roce 2006 v Česku zpětně vybráno?

1000

9000

17000

29000

11. Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Vysloužilé elektrozařízení lze bezplatně odložit pouze do popelnice určené na směsný komunální odpad, v případě, že se tam nevejde, jej lze zanechat vedle popelnice.

Vysloužilé elektrozařízení je možné odevzdat na místo zpětného odběru bezplatně pouze v místě trvalého bydliště.

Vysloužilá elektrozařízení lze bezplatně odevzdat do sběrného dvora, prodejci při koupi nového nebo v rámci mobilního svozu odpadů.

U prodejce elektrospotřebičů nelze za žádných okolností odevzdat vysloužilý spotřebič starší než dva roky.

12. Zdarma lze odevzdat pouze tato elektrozařízení:

elektrozařízení o maximální velikosti 500 x 350 x 300 mm

kompletní nerozebraná elektrozařízení

přístroje bez hnací části (motoru, kompresoru či topného tělesa)

zdarma nelze odevzdat žádné vysloužilé elektrozařízení, vždy je potřebné uhradit poplatek
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
1. D
2. D
3. C
4. B,D
5. A,C,D
6. B
7. D
8. B
9. A
10.C
11.C
12.B
Mělo by to být takhle!:)
| Nahlásit
už to tu je dávno...:)
| Nahlásit
před 10 dny asi už to tu je !!!!!
| Nahlásit
tyje hledejte už pořádněěěěěěě.!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek