| Nahlásit

Prosím co je za slovní druh "až"?

Témata: slovní druhy
Diskuze
| Nahlásit
Spojka podřadící.
| Nahlásit
"Mám to postavit až sem?"
V této větě to asi nebude spojka...
| Nahlásit
V dotazu nebul kontext specifikován, takže odpověď byla správná, nikoli však úplná.
To slovo je až (!) překvapivě mnohotvárné - pochybuju, že by někdo bez slovníku dal dohromady všechny možnosti:

až přísl. a sp. I. přísl. 1. naznačuje místní n. časovou hranici n. míru, jíž bylo dosaženo n. jíž lze dosáhnout, mez, k níž se došlo n. k níž je možno dojít, zprav. ve spoj. s předložkovým výrazem (s předložkami do, k, na, po), který zesiluje: postoupil až na samý kraj hráze; prohlížel si ji od hlavy až k patě; od jara až do zimy; zůstal tam až do konce; může přijít pět až deset lidí; ♦ vypít kalich utrpení až do dna; promoknout až na kůži; říznout se až do krve; láska až za hrob; až do těch hrdel a statků; zamilovat se až po uši; mít něčeho až do aleluja; mít něčeho až po krk víc než dost; až na věky věkův; nepořádný až hanba; ve spoj. až na s význ. vylučovacím, mimo, kromě: všichni až na jednoho; zaplatit všechno až na deset korun 2. vyjadřuje stupňování; dokonce, ba i: vystoupil mu až pot na čele; až se zapotil, když tu zprávu uslyšel; obrázek rozpálil v hochu vášnivou touhu až závist (Jir.); bledý až zsinalý; řekněte mi, babičko má, co se dobře dává, je-li ochořelá hlava bolestí až žhavá (Ner.) 3. vyjadřuje, že nějaký děj nastává později, než bylo očekáváno, ne dříve než za jistých okolností; teprve: přišel až večer; vlak jede až za dvě hodiny; to přijde na řadu až potom, až pak; až když budeš hotov s prací, můžeš jít s námi; šest krajin prošli, až v sedmé krajině zůstali (Erb.) II. sp. podřadicí 1. časová vyjadřuje, kdy nastane n. dokdy trvá děj věty hlavní; (teprve, tehdy) když: budu jíst, až budu mít hlad; půjdu domů, až budu hotov s prací; až voda začne vřít, hodí se do ní nudle; odešli, až slunce zapadlo; čekali, až zapadne slunce 2. účinková vyjadřuje výsledek n. míru děje; (tak, tolik, tak silně, tak mocně) že: tak promrzl, až celý zmodral; smál se, až se za břicho popadal; zpívali, až se hory zelenaly; tak dlouho prosila, až jí vyhověli; ♦ tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne (přísloví)
| Nahlásit
Anonym449893: To, že kontext nebul specifikován, je na Ontole běžný jev. Nicméně odpověď osmačky považuji za neúplnou, nikoliv za správnou.

Ale především - je zvykem u překopírovaných odpovědí uvést zdroj. Nebo se alespoň pokus odpověď rozdělit do odstavců, ať se to lépe čte.
| Nahlásit
Nejen pro kostlivce uvádím za 449893 zdroj: je jím Slovník spisovného jazyka českého, 1971, díl I., strana 65 a 66. Snad je má odpověď úplná a správná...:-)☺
| Nahlásit
Ano Pavle, je tomu tak, konkrétně z webu ssjc.ujc.cas.cz/ Obvykle zdroje uvádím, jenže na ten slovník se blbě odkazuje, protože je poněkud obskurně naprogramován a odkaz "dovnitř", na vyhledané slovo, prostě neumí (přesněji řečeno, nepřišel jsem na to, jak ho zapsat, li to někdo ví, velmi ocením laskavou radu).

A je bohužel pravda, že vložený text je ještě nepřehlednější než v originále, neb zdejší "prostředí" neumí ani nejzákladnější formátování textu (aspoň to tučné písmo kdyby bylo, to by bylo...) :-(

BTW, Kostlivče, co je nesprávného na osmaččině tvrzení "Slovo 'až' je spojka podřadicí."?
| Nahlásit
Anonym449893: Odpověď je neúplná. A neúplná odpověď bývá matoucí, protože tazatel z ní získal dojem, že slovo "až" je jen a pouze spojka podřadicí. To jsi svou odpovědí vyvrátil.
| Nahlásit
Kostlivče, nevykrucuj se! Napsal jsi "...považuji... nikoli za správnou." Nikoli správná = nesprávná. A já se ptám, co je tam nesprávně?? Že je neúplná o tom není pochyb, ale matoucí je spíš to, že ji označuješ za nesprávnou.
No, takže teď je to zmatené úplně dokonale :-)
| Nahlásit
Já se nevykrucuji. Napsal jsem, že odpověď není správná a že odpověď je neúplná. Ještě to pro tebe zjednoduším - představ si zedníka, který staví garáž, prostě čtyři stěny, vrata a střechu. On postaví jen tři stěny. Nepostaví čtvrtou stěnu, ani střechu.
Je podle tebe garáž postavená správně? Ano, nebo ne?
| Nahlásit
No, střecha není práce pro zedníka, a vrata jsou taky potřeba. :-)
| Nahlásit
:-))
To, co je dosud postaveno, je postaveno správně (jestli ten zedník nebyl lempl). Není to celá garáž, ale NENÍ TO ŠPATNĚ.

A navíc ten příklad neodpovídá logice situace. Výrok "Až je spojka podřadicí" prostě je pravdivý - "až" a "až" jsou vlastně dvě naprosto nesouvidející homonyma, a mluvčí měla zjevně na mysli jednu z možných variant. Ono to nikdy není ZÁROVĚŇ spojka i příslovce.

Kdyby někdo řekl "Kohoutek je malý pták na smetišti.", řekl bys mu na to, že jeho tvrzení je NESPRÁVNÉ? Jen proto, že v JINÉM SMYSLU to může taky být kapající bazmek ve špatně postavené garáži? Asi sotva... :-)
(Upr. 09.09.2012 00:56) | Nahlásit
Patrně nechápeš, kam tím směřuji... Pokud si necháš od zedníka postavit garáž a on ti předá tři správně postavené zdi, budeš s jeho prací spokojen a zaplatíš mu? Ano, nebo ne?

Odpověď osmačky není vytržena z kontextu (=rozestavěná), přeme se zde o její odpovědi jako celku, odpovědi napsané, odeslané a nedoplněné.

Pokud by otázka zněla, jestli "až" je spojka podřadicí, pak odpověď "ano" je správná a dostačující. Jistě, dala by se dále rozvést, ale to není předmět této vypečené diskuze =)

Jadérko problému je v tom, že odpověď osmačky vyvolá v tazateli dojem, že "až" jen spojka podřadicí. A nebude na tom nic divného, neboť tento dojem je zcela v souladu s její odpovědí.

Nehledej paralelu s otázkou, co se stalo v roce 1945. Odpověď, že skončila druhá světová válka by byla správná, byť se toho v roce 1945 stalo ještě mnoho. Ale konec druhé světová války lze oprávněně považovat za událost nejvýznamnější.
Naproti tomu "až" má mnoho významů a lze ho zařadit k více slovním druhům, nelze však říct, že nějaký slovní druh (spojka) by byl významnější, než ten druhý.
| Nahlásit
Představ si častou otázku na Ontole:

"Píše se sbít, nebo zbít?"

Odpověď: "Píše se sbít."

Je odpověď správně? Domnívám se, že nikoliv, byť slovo "sbít" existuje. Jenže opět vyvolává v tazateli dojem, že existuje pouze slovo sbít a že neexistuje slovo zbít, jelikož o něm se odpověď nezmiňuje.
| Nahlásit
Jsi dobrý diskutér, Kostlivče! Zvl. s tím "sbít-zbít". Moc jsem se nasmál...:-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek