Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Alkalickým oxidačním tavením 10 g oxidu chromitého s dusičnanem draselným a hydroxidem draselným se připraví chroman draselný. Pro praktické provedení této reakce se dusičnan draselný i hydroxid draselný používají v 10% přebytku. Po odfiltrování nezreagovaného oxidu chromitého byl roztok naředěn na dvojnásobný objem. Do roztoku bylo přidáno takové množství barnaté soli, aby se vysrážel veškerý chroman ve formě BaCrO4. Sestavte a vyčíslete příslušné rovnice. Vypočítejte: 1. Hmotnost dusičnanu draselného. (výsledek 1) 2. Hmotnost hydroxidu draselného. (výsledek 2) 3. Z kolika % proběhla oxidace Cr2O3 na K2CrO4, když na filtru zůstalo 1,50 g oxidu chromitého. (výsledek 3) 4. Kolik g BaCl2.2H2O potřebujete k vysrážení BaCrO4. Uvažujte, že BaCl2.2H2O se používá v 5% přebytku. (výsledek 4) 5. Jaký objem vody potřebujete na přípravu roztoku, ve kterém je w(BaCl2) = 0,20 (výsledek 5) 6. Jakou hmotnost BaCrO4 lze získat, předpokládáte-li 8% ztráty (výsledek 6)