| Nahlásit

Je to správně napsáno?

Přečetla jsem si tohle oznámení:

Bartošová doufá, že bude brzy rozvedená: O Pomejem nechci už ani slyšet....
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
jasně, že je to napsáno špatně - pochybuju, že by se na čemkoliv, co prohlásí Bartošová, dalo reálně stavět :-))

ale pokud jde o správný tvar (předpokládám, že se ptáš na "Pomejem"), myslím, že ano... pokud by použila celé jméno, bylo by to nejspíš "o Jiřím Pomeje"

ale jak říkám, jista si nejsem, počkej si na Pavla :-)
| Nahlásit
Pokud by se to skloňovalo podle vzoru soudce...

Pavlééééééééééééééééééé =)
| Nahlásit
No copak jéééééé? Vy mě vážně uvádíte do rozpaků, už zase lehce rudnu.
Ale k textu: zaprvé (můžeme i za prvé..:-) ) bych dlouhou koncovku rozvedená nahradil tvarem rozvedena. Až bude rozvedena, teprve pak bude rozvedená. Cítíte tu jazykovou jemnůstku a významový rozdíl ? Ona teď jen (trpně!) čeká. Ty krátké koncovky se dost zanedbávají.
Vřele se doporučuje podobná krkolomnější jména vůbec neskloňovat, ale pomoci si třeba "o Jiřím Pomeje už nechci (vhodnější než "nechci už") ani slyšet". Nebo "o panu Pomeje už....". Tím předchozím slovem už skloňuji.
Nechtějme vždy a za každou cenu vyjádřit vše co nejstručněji.
| Nahlásit
nu dobrá, Pavle, jenže Iveta si zjevně pomoci nechtěla a použila pouze příjmení, takže jak v tomto případě?
| Nahlásit
Je to ok. Základní poučka sice říká, že se to skloňuje podle soudce, ale v současnosti se už i v tomto případě zájmenné skloňování (kterému odpovídá tvar o Pomejem) považuje za správné.
| Nahlásit
A nemá se psát po dvoutečce malé písmeno?
| Nahlásit
Tady ne. Protože i když to není v uvozovkách, jde o přímou řeč. A v takovém případě se po dvojtečce píše velké písmeno.
| Nahlásit
aha:-)
| Nahlásit
Domácí jména zakončená ve výslovnosti i grafice na -e (Nevole, Purkyně, Skamene, Kubice, Skočdopole, Osolsobě) se bez ohledu na to, zda koncové hlásce předchází tvrdá, měkká nebo obojetná souhláska, tradičně skloňují podle vzoru „soudce“ (2. p. Nevole, Purkyně, Skamene, Kubice, Skočdopole, Osolsobě). V současnosti se však u těchto jmen, především pokud koncovce předchází tvrdá nebo obojetná souhláska (ale stále častěji i u ostatních), prosazuje tzv. zájmenné skloňování, ze kterého lze lépe odvodit základní podobu jména, tzn. že za celé jméno se dosazují v nepřímých pádech zájmenné koncovky. Přestože u jmen, ve kterých koncovému -e předchází měkká souhláska, není zájmenné skloňování dosud kodifikováno, domníváme se, že je ani zde už dnes nelze hodnotit jako chybné: 2., 4. p. Nevoleho, Purkyněho, Skameneho, Kubiceho, Skočdopoleho, Osolsoběho – 3. p. Nevolemu, Purkyněmu, Skamenemu, Kubicemu, Skočdopolemu, Osolsoběmu – 6., 7. p. Nevolem, Purkyněm, Skamenem, Kubicem, Skočdopolem, Osolsoběm). U některých frekventovanějších a známějších jmen se zájmenný způsob dokonce prosadil jako základní.
(Jazyková poradna ÚJČ)
| Nahlásit
... což už jednou větou napsal noflame ;-).... Je to ale divnej tvar, to bych asi nikdy neřekl
| Nahlásit
Markétko, tak to vidíš, jak jsem z toho vyšel. Že si Iveta pomoci nechtěla, to nepřekvapuje, ale o to teď nejde. Já jsem však napsal, že vhodnější, protože přirozenější, je pomoci si právě tím souslovím.
O postoji ÚJČ dobře vím, je samozřejmě věcně správné a netroufl bych si s ním polemizovat, ale právě proto, že v citovaném textu je zmínka, že zájmenné skloňování není dosud kodifikováno a přesto se nepovažuje za chybné, pak to platí i obráceně. Snad jsem asi neměl napsat "vřele SE doporučuje", ale že bych nesklonný tvar doporučoval. K dohadům, které v takovém případě mohu vždycky vzniknout, jaký je vlastně první pád, se tak dá jednoduše zabránit.
| Nahlásit
O postoji ÚJČ dobře vím.... už asi minutu... :-))))
| Nahlásit
To je dobře, 210484. Někdo dříve, někdo později, nakonec o to se ontola snaží.
| Nahlásit
Nedá mi to, abych toto vlákno lehce neoživil a nevrátil se k původnímu dotazu Ledy. To proto, že minulý týden bylo toto manželství (Bartošová - Pomeje) skutečně rozvedeno. Všiml jsem si však, že ve třech televizních a dvou rozhlasových stanicích všichni hlasatelé naprosto shodně a opakovaně příjmení Pomeje vůbec neskloňovali - prostě že manželství I.B. s Jiřím Pomeje bylo rozvedeno, předmanželská smlouva mezi I.B. a Jiřím Pomeje pamatovala na... atd..
Uznávám vše, co zde reprodukoval 211105,(a už hodně, hodně minut, 210484) stejně tak, že v TV slýcháváme lecjaké, a kolikrát mnohem horší zhůvěřilosti, ale přece jen to trochu dávalo za pravdu mému soudu, že se nestane žádná velká chyba, pokud podobná neobvyklá příjmení ponechám v základním tvaru.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek