| Nahlásit

BLESKOVKA - 29

1) Které z následujících výroků o Mexiku jsou pravdivé?

- Nezávislost na Španělsku získalo Mexiko až koncem 19. století.

- Ciudad de México stojí na troskách města Uxmal, které v roce 1521 zničil Hernando Cortés.

- Oficiální politický název Mexika zní Spojené státy mexické.

- Nápoj tequila se vyrábí z agáve.


2) Které z následujících výroků o Mexiku jsou pravdivé?

- Většinu poloostrova Yucatán zabírají pouště a polopouště.

- Většinu obyvatelstva tvoří mestici, tedy míšenci bělochů a indiánů.

- Mexiko je od roku 1986 členským státem NATO.

- Mexiko má méně obyvatel než Německo.


3) Které z následujících indiánských civilizací působily na území Mexika?

- Olmékové

- Aztékové

- Inkové

- Mayové


4) Která z uvedených přímořských turistických středisek leží na pobřeží Tichého oceánu?

- Cancún

- Acapulco

- Mazatlán

- Veracruz


5) Která z uvedených zvířat jsou vyobrazena na státním znaku Mexika?

- orel

- štír

- had

- lev
Témata: eurorebus
Diskuze
| Nahlásit
Takže našla jsem odpovědi, snad by měly být správně:
1.cd
2.b
3.abd
4.bc
5.ac
| Nahlásit
Nebudu sem ani psát proč je tohle podle mě správně a proč špatně, páč většina si opíše jenom odpovědi a to jim stačí:)
| Nahlásit
1) Které z následujících výroků o Mexiku jsou pravdivé?
a) Vznik: 16. září 1810; (uznána 27. září 1827) (nezávislost na Španělsku). NE
b) Město bylo založeno v roce 1521 na ruinách bývalého hlavního města Aztéků, Tenochtitlánu, které dobyli španělští konkvistadoři. NE
c) Mexiko, plným názvem Spojené státy mexické, španělsky Estados Unidos Mexicanos, je federativní republika ve Střední Americe. ANO
d) Tequila je silný destilovaný alkoholický nápoj vyráběný především v okolí města Tequila v mexickém státě Jalisco, 50 km od Guadalajary. Vyrábí se z mexického druhu Agave tequilana, zvané Weberova modrá agáve. Nejběžnější druhy tequily obsahují 38 až 40 % alkoholu. ANO

2) Které z následujících výroků o Mexiku jsou pravdivé?
a) Většinu plochy poloostrova tvoří Yucatánská nížina, která je pokryta tropickým deštným pralesem. Jejím podkladem jsou vápence s četnými zatopenými jeskyněmi. V Mexickém zálivu a na části Yucatánu se předpokládá rozsáhlý kráter po dopadu meteoritu. V současnosti začíná být zejména západ poloostrova častěji vyhledáván turisty. NE
b) Národnostní struktura: 80% mesticů (míšenci bílých přistěhovalců a domorodců), 10% Indiánů, 10% kreolů (Španělé narození v Mexiku). ANO
c) Washingtonskou smlouvu podepsalo v dubnu 1949 dvanáct států: USA, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie, Island,
V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko, v roce 1955 se po získání plné suverenity připojila Německá spolková republika a v roce 1982 Španělsko.
V roce 1999 se k NATO připojilo Polsko, Maďarsko a Česko (12. března), všechny tři země byly prvními zeměmi, které se k NATO připojily ze zemí Východního bloku.
V roce 2004 v dosud největší vlně rozšiřování NATO se připojily státy východní Evropy Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. V roce 1966 byly řídící orgány v souvislosti s vystoupením Francie z vojenských struktur Aliance přemístěny z Paříže do Bruselu. NE

d) Mexiko – počet obyvatel 106 202 903 x Německo – počet obyvatel 82 310 000. NE


3) Které z následujících indiánských civilizací působily na území Mexika?
a) Olmékové a jejich kultura se poprvé objevili v Mexiku okolo roku 1200 př. n. l. ANO

b) Aztécká říše byl významný státní útvar v předkolumbovské Americe, který se rozkládal na území Střední Ameriky, respektive Mexika. ANO

c) Incká říše je zaniklý státní útvar v Jižní Americe na území dnešních států Peru, Bolívie, Chile a Ekvádoru. NE

d) Mayové jsou původní obyvatelé jižního Mexika a severní části střední Ameriky. ANO


4) Která z uvedených přímořských turistických středisek leží na pobřeží Tichého oceánu?

a) Atlantský o. NE

b) ANO

c) Našla jsem „Mazatlánů“ několik, jeden z nich ležel na pobřeží T. oc. (ostatní ve vnitrozemí), takže asi ANO

d) Opět jich je několik, většinou u At. oc., takže asi NE


Která z uvedených zvířat jsou vyobrazena na státním znaku Mexika?

Uprostřed je státní znak z roku 1823. Znak tvoří hnědě zbarvený orel stojící na nopálovém kaktusu, který roste z vody jezera; orel drží v zobáku zeleného hada, pod ním jsou do půlkruhu prohnuté ratolesti dubu a vavřínu svázané stužkou v národních barvách. Znak ilustruje starou aztéckou legendu, podle níž putující indiánský lid měl nalézt nový domov na ostrově uprostřed jezera, kde uvidí tuto scénu.

a) ANO
b) NE
c) ANO
d) NE

Deset odpovědí ANO, tak je to snad správně ;)
| Nahlásit
1)
a) Nezávislost na Španělsku získalo Mexiko až koncem 19. století... v učebnici jsem našla, že se od Španělska odsvobodilo roku 1824, kdy bylo vyhlášeno federativní republikou, což znamená, že to bylo již v polovině 19.století,tudíž doporučuji NE
b) Ciudad de México stojí na troskách města Uxmal, které v roce 1521 zničil Hernando Cortés... wiki "město bylo založeno v roce 1521 na ruinách bývalého hlavního města Aztéků, Tenochtitlánu, které dobyli španělští konkvistadoři", což znamená, že odpověď bude pravděpodobně NE
c) Oficiální politický název Mexika zní Spojené státy mexické... ANO
d) Nápoj tequila se vyrábí z agáve... opět wiki "Tequila je silný destilovaný alkoholický nápoj vyráběný především v okolí města Tequila v mexickém státě Jalisco, 50 km od Guadalajary. Vyrábí se z mexického druhu Agave tequilana, zvané Weberova modrá agáve. Nejběžnější druhy tequily obsahují 38 až 40 % alkoholu", tudíž doporučuji ANO

2)
a) Většinu poloostrova Yucatán zabírají pouště a polopouště... wiki "Většinu plochy poloostrova tvoří Yucatánská nížina, která je pokryta tropickým deštným pralesem"...tudíž doporučuji NE
b) Většinu obyvatelstva tvoří mestici, tedy míšenci bělochů a indiánů... zeměpis světa složení obyvatel : mesticové 60%, indiáni 30% a běloši 9% ...z toho myslím jasně vyplývá, že sprváná odpověď je ANO
c) Mexiko je od roku 1986 členským státem NATO... Mexico není ani v současnosti členským státem, správná odpověď je tedy NE
d) Mexiko má méně obyvatel než Německo... počet obyvatel Mexika :
107 449 525 ; počet obyvatel Německa : 82 422 299 ...údaje jsou z července roku 2006...podle nich to vypadá, že správná odpověď je NE

3)
a) Olmékové... ANO, v období let 900-400př.n.l.
b) Aztékové... ANO, v 12.-13.století
c) Inkové... NE
d) Mayové... ANO, z územíGuatemaly se začali rozšiřovat po Yucatánu od r.300 n.l.

4)
a) Cancún... NE, leží na poloo. Yucatán, který vybíhá mezi Mexickým zálivem a Karibským mořem
b) Acapulco... ANO, stačí se mrknout na mapu.)
c) Mazatlán... ANO, stejně jako Acapulco je jedním z důležitých přístavů Tochého moře
d) Veracruz... NE, je to město ležící ve spolkovém státě Durango, které není přímořské

5)
a) orel... ANO
b) štír... NE
c) had... ANO
d) lev... NE

tak, nyní mi vychází 10 správných odpovědí, pokud dobře počítám, snad je to dobře.)
| Nahlásit
1) Které z následujících výroků o Mexiku jsou pravdivé?

A) Nezávislost na Španělsku získalo Mexiko až koncem 19. století.
Mexiko získalo nezávislost roku 1821 --> tudíž už na začátku 19. století --> NE

B) Ciudad de México stojí na troskách města Uxmal, které v roce 1521 zničil Hernando Cortés.
Po vítězné bitvě v Outumbském údolí ustoupil do Tlaxkaly, kde znovu zformoval a doplnil armádu. Dne 13. srpna 1521 dobyl Tenochtitlán a zajal nového císaře Cuauthémoce (dříve nesprávně Guatimozin). V dějinách samotného města se o ničem takovém nezmiňuje, a jediné co podnikl onoho roku bylo toto a navíc město Uxmal stále existuje:
Yucatánské lesy ukrývají řadu nádherných archeologických zón, zejména pyramid. Mezi tato nedůležitější centra patří: Uxmal a Chichen-Itzá
Tudíž NE

C) Oficiální politický název Mexika zní Spojené státy mexické.
Podle Wikipedie: Spojené státy mexické, tudíž není co dodat a ANO

D) Nápoj tequila se vyrábí z agáve.
Tequila je silný destilovaný alkoholický nápoj vyráběný především v okolí města Tequila v mexickém státě Jalisco, 50 km od Guadalajary. Vyrábí se z mexického druhu Agave tequilana, zvané Weberova modrá agáve. Nejběžnější druhy tequily obsahují 38 až 40 % alkoholu.
Tudíž ANO


2) Které z následujících výroků o Mexiku jsou pravdivé?

A) Většinu poloostrova Yucatán zabírají pouště a polopouště.
Většinu plochy poloostrova tvoří Yucatánská nížina, která je pokryta tropickým deštným pralesem. Jejím podkladem jsou vápence s četnými zatopenými jeskyněmi. V Mexickém zálivu a na části Yucatánu se předpokládá rozsáhlý kráter po dopadu meteoritu. V současnosti začíná být zejména západ poloostrova častěji vyhledáván turisty. --> NE

B) Většinu obyvatelstva tvoří mestici, tedy míšenci bělochů a indiánů.
Mesticové, tedy míšenci Indiánů a bělochů, jsou zastoupeni 60 %, indiáni 30 % a běloši (potomci Španělů zvaní kreolové) 9 %. Z Indiánů je nejvíce: Aztéků, Mayů a Zapoteců. Nejméně: Ixcateců a Kiliwaů, kteří jsou na pokraji vymření. Je zde 89 % římských katolíků a 6 % protestantů. --> 60% je většina, ANO

C) Mexiko je od roku 1986 členským státem NATO.
Nikde se o tom nezmiňuje, navíc v roce 1986 nepřistupovali žádné státy, tudíž NE

D) Mexiko má méně obyvatel než Německo.
Mexiko: Počet obyvatel: 106 202 903
Německo: Počet obyvatel: 82 310 000
--> NE


3) Které z následujících indiánských civilizací působily na území Mexika?

A) Olmékové
Olmékové a jejich kultura se poprvé objevili v Mexiku okolo roku 1200 př. n. l.

B) Aztékové
ANO

C) Inkové
Byli v Andách --> NE

D) Mayové
Ti byli na pol. Yucatán, který mexiku patří --> ANO


4) Která z uvedených přímořských turistických středisek leží na pobřeží Tichého oceánu?

A) Cancún
Nachází se na pol. Yucatán, který je přesně na druhou stranu od Tichého oceánu --> NE

B) Acapulco
Acapulco je město a důležitý přístav na pobřeží Tichého oceánu v mexickém státě Guerrero. Leží 300 km jihozápadně od Ciudad de Mexico. Město se rozkládá okolo velkého polokruhového zálivu. Acapulco je známo především jako turistické letovisko. V současnosti ve městě žije více jak 630 000 obyvatel.--> ANO

C) Mazatlán
Patří mezi jeden z nejdůležitějších přístavů tichého oceánu --> ANO

D) Veracruz
Město leží na pobřeží v Mexickém zálivu. --> NE


5) Která z uvedených zvířat jsou vyobrazena na státním znaku Mexika?
znak najdete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mexico_COA_large.svg

A) orel ANO

B) štír NE

C) had ANO

D) lev NE

x-a-n-t-r-a --> Plně s tebou souhlasím
| Nahlásit
Tak jsme to sem hodili stejně.....
| Nahlásit
Všechno je zcela bez chyby a ledacos se tu člověk dozví. Prima práce.
| Nahlásit
Tři rozepsané odpovědi ve čtyřech minutách... To je zajímavý :D
| Nahlásit
x-a-n-t-r-a, Magda...-Děkuju.
| Nahlásit
Cekam az se k tomu vyjadri Gandalf :)
| Nahlásit
super dik moc za 150 bodu
| Nahlásit
Děkuju vám moc
| Nahlásit
Kdo naletel ma 136 bodu...pockejte na Gandalfa
| Nahlásit
No jo, těch pár bodů, míň, nebo víc
| Nahlásit
to 60775: Děkuju za důvěru, ale čekání na Gandalfa tě může připravit u bleskovky o cenné body, protože ani Gandalf není trvale 24 hodin přítomen. A teď jsem byl od pátku na cestách. Jak se tak dívám, tak Leda se k velmi dobrému zpracování vyjádřila a to je děvče s velmi slušným rozhledem a je rozumné na její názor dát........ zdravím a děkuju.......
| Nahlásit
ZdenySilhavy: Asi nechápu, za co ten dík. No jo, prázdniny, mozek se mi rozhodl odpočívat :D
| Nahlásit
60775: Kdo naletěl KOMU??? Jsou tu čtyři (pokud počítám i x-a-n-t-r-u) na sobě nezávislé odpovědi, stejné, nevíc já to mám za 150 b. No to je jedno, hádat se nebudu...
| Nahlásit
máte prosím někde 28. bleskovku, nikde jí tu nemůžu najít...
| Nahlásit
https://www.ontola.com/cs/-o/USA-28.-bleskovka
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek