Ontola > diskuze
| Nahlásit

Relativní hustota

Ahoj, nedokážu si poradit s těmito dvěma příklady:
1) Relativní hustota uhlovodíku vztažená na hustotu vzduchu je 0,8988. Průměrná relativní molekulová hmotnost vzduchu je 28,97. Určete molekulový vzorec uhlovodíku.
2) Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost plynné látky, je-li její relativní hustota vztažená na CO2 rovna 0,6365.
Témata: Nezařazené

2 reakce

| Nahlásit
Viděl bych to takto: 1 mol vzduchu má za normálních podmínek (101325Pa a 273,15K) objem 22,4dm3 a hmotnost 28,97g, hustota je tedy 28,97/22,4 = 1,2933g/dm3. Hustota uhlovodíku bude tedy
1,2233*0,8988 = 1,1624g/dm3 a hmotnost 1 molu (V = 22,4dm3/mol) = 26,038g/mol. Patrně jde o ethyn C2H2.

2: mol CO2 má hmotnost 44,0095; hmotnost 1 molu (rel. molekulová hmotnost) hledané látky je
44,0095*0,6365 = 28,0112. Pravděpodobně jde o ethen C2H4.

OK?
| Nahlásit
Na vytvoření toho molekulového vzorce se zkusmo dosazují násobky relativních atomových hmotností C a H tak, aby to ve výsledku dalo 26,038g/mol? Nebo je pro to nějaké pravidlo (třeba vzorec pro poměry atomů ve sloučenině..nebo něco podobného)?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek