| Nahlásit

havárie auta

Havárie auta zaviněné druhým řidičem jehož vozidlo není pojištěno.Jak mám postupovat?
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Pokud se nepojištěním míní neuzavření zákonného pojištění (povinného ručení) a odmítá sám uhradit škodu, pak je možné se obrátit na Českou kancelář pojistitelů.

Poškozený má podle § 9 a § 24 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, přímý nárok na plnění z garančního fondu ČKP. Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům.
| Nahlásit
Byl sepsán zápis o nehodě? Pokud ne, pak je to horší.
Na straně jedné má poškozený přímý nárok proti pojišťovně na pojistné plnění z povinného ručení, na straně druhé poškozený nese důkazní břemeno vůči pojišťovně. Musíte tedy věc jako poškozený příslušné pojišťovně oznámit a musíte jí svá tvrzení o tom, jak došlo k nehodě, prokázat. Pokud jste na místě nehody s druhým účastníkem nehody nesepsali společný záznam a jde-li o nehodu, která nemusela být šetřena Policií ČR, tak jste oba porušili zákonnou povinnost spočívající v sepsání společného záznamu na místě nehody.Pokud nemáte vlastní důkazy, pak bude důležité kontaktovat viníka nehody a přimět ho k tomu, aby nehodu pojišťovně ohlásil a pravdivě popsal.
Pokud jde o tzv. náhradní plnění, pak to dostanete z garančního fondu vždy zpět, protože se poskytuje buď za pojišťovnu nebo za jejího škodního zástupce.
výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek