| Nahlásit

Jaká jsou redukční činidla při výrobě železa ve vysoké peci?(Je to oxid uhelnatý,uhlík a vodík?)

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Jsou to koks, oxyd uhelnatý a uhlík. Najdi si to v odstavci "průmyslová výroba" včetně redukčních rovnic na této adrese:

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/184013-zelezo
| Nahlásit
A není náhodou tak koks a uhlík tatáž látka? :-) Jinak oxid se píše měkké i.
| Nahlásit
Surové železo se vyrábí ve vysoké peci redukcí svých oxidů koksem nebo oxidem uhelnatým. Upravené rudy se střídavě naváží se struskotvornými látkami (vápenec, oxidy křemíku) a koksem do vysoké pece. Ve vysoké peci probíhá několik dějů: v dolní části pece se spaluje koks na CO2 díky vhánění předehřátého vzduchu.


C + O2 šipka CO2

Touto exotermickou reakcí se pec vyhřívá na teplotu 1 800 °C. Ve vyšších vrstvách pece probíhá redukce oxidů železa oxidem uhelnatým - nepřímá redukce, tak se získají asi 2/3 vyrobeného železa.

6 CO + 2 Fe2O3 šipka 4 Fe + 6 CO2

Ve spodních částech probíhá redukce oxidů železa uhlíkem – tzv. přímá redukce.

3 C + Fe2O3 šipka 2 Fe + 3 CO

Povrch taveniny je přitom chráněn před oxidací vzdušným kyslíkem vrstvou lehkých oxidů a silikátů – tzv. struska.

Celý proces probíhá prakticky nepřetržitě - na horní část vysoké pece se stále zaváží železná ruda, železný šrot, koks a struskotvorné přísady a naspodu se v určitých intervalech odpouští roztavené kovové železo - tzv. odpich vysoké pece

Ten překlep s tvrdým "y" mi, prosím tě promiň........
| Nahlásit
mi jsemse učili koks oxid uhelnaty a uhlík
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek