| Nahlásit

příklad na rovnovážnou konstantu

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o pomoc s jedním příkladem. Jak vypočítám rovnovážnou konstantu Kp pro reakci C2H6(g)=C2H4(g)+H2(g) při teplotě 1000K a p=101325Pa, je-li stupeň přeměny za těchto podmínek roven 0,485? Moc děkuji za pomoc.
Témata: Nezařazené
Diskuze
(Upr. 27.06.2014 12:27) | Nahlásit
Předpokládám, že jde o reakci za konstantního tlaku. Z výchozího množství 1 molu se rozložilo 0,485molu C2H6, ve směsi tedy bude 0,515molu C2H6, 0,485molu H2 a stejné množství C2H4. Celkové látkové množství směsi bude 0,515+2*0,485 = 1,485mol plynů.
Molární (= objemový) zlomek jednotlivých složek bude :
X(C2H4) = X(H2) = 0,485/1,485 = 0,3266; pi = 0,3266*101325 = 33092,7Pa
X(C2H6) = 0,515/1,485 = 0,3468; p(C2H6)i = 0,3468*101325 = 35139,6Pa
Rovnovážnou konstantu je možné počítat z realtivních parciálních tlaků - relativních vůči standardnímu tlaku 101325Pa. Tyto relativní parciální tlaky jsou v tomto případě rovné molárnímu (nebo objemovému) zlomku, pokud považujem chování všech složek za dostatečně blízké ideálnímu plynu. Pak je Kp bezrozměrné číslo:
Kp = 0,3266*0,3266/0,3468 = 0,3076
Nebo použijeme absolutní hodnoty parciálních tlaků:
Kp* = 33092,7*33092,7/35139,6 = 31165Pa.

Takhle bych to viděl. Zásadní nedostatek zadání je podle mého názoru chybějící údaj, zda jde o reakci za konstantního tlaku, nebo konstantního objemu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek