| Nahlásit

Účetní příklad (prosím o pomoc, co nejrychleji)

Ahoj, nevím si rady s některými účetními případy (pokud budete vědět, stačí předkontace), prosím o pomoc, děkuji.

1. příklad
Metoda A
PZ
132 - 200.000
221 - 4.000.000
411 - 4.200.000
1. FAD ze zahraničí za tropické ovoce na 30 000 USD v aktuálním kursu 26 kč za 1 USD
2. Clo podle Jednotné celní deklarace (JCD) vyměřené celnicí - 43.000
3. DPH podle JCD vyměřené celnicí 5%
4. Zboží podle příjemky převzato na sklad - 2.500
5. Zjištěno podle protokolu nezaviněné manko v mezích norem - hniloba ovoce
6. Výpis devizového účtu - úhrada FAD 30.000 USD v kursu 25 Kč za 1 USD
7. Zaúčotván kursový rozdíl
8. Faktura odeslaná odběrateli (FAO) na prodej zbočí celkem z toho DPH na výstupu - 1.050.000
9. Úbytek prodaného zboží ze skladu v pořizovací ceně - expediční list - 750.000
10. Při inventarizaci zjištěn přebytek ve skladu zboží - 3.200
11. Výpis z BÚ - úhrada cla a DPH celnímu úřadu
12. K 31.12 převzato zboží na sklad FAD nedošla, oceněno na 80.000
13. KZ účtu 132 - Zboží na skladě a v prodejnách

2. příklad
To samé ovšem metodou B
+ 13. PZ účtu 132 - 200.000
14. Stav zboží na skladě podle inventarizace shodný s metodou A
15. KZ účtu 132

3. příklad
PZ
112 - 110.000
121- 89.000
123 - 300.000
1. FAO na prodej výrobků celkem -357.000
z toho DPH 57.000
2. Úbytek výrobků ze skladu v plánované ceně podle expedičního listu - 250.000
3. FAO stavební firmě Domek, za nepotřebný materiál - 17.850
z toho DPH 2.850
4. Úbytek tohoto materiálu ze skladu v pořizovací ceně - 9.400
5. Převod hotových výrobků z nedokončené výroby na sklad
a) úbytek nedokončených výrobků v plánované ceně - 31.000
b) přírůstek hotových výrobků v plánované ceně - 31.000

4. příklad
1. Z BÚ uhrazeno nájemné předem na příští rok - 80.000
2. -//- na příští rok předplatné časopisu - 14.000
3. -//- předplatné jízdenek MHD na příští rok - 12.000

5. příklad
PZ
431 - 2.300.000
429 - 500.000
1. Zvýšení zákonného rezervního fondu ze zisku ve schvalovacím řízení - 230.000
2. Zvýšení základního kapitálu ze zisku ve schvalovacím řízení - 1.000.000
3. Ve chvalovacím řízení přiznán nárok akcionárům na dividendy - 400.000
4. Zúčtována 15% srážková daň z přiznaných dividend
5. Úhrada neuhrazené ztráty minulých let ze zisku ve schv. řízení - 500.000
6. Zbytek nerozděleného zisku převeden na příslušný účet
7. Z běžného účtu vyplaceny dlužné dividendy
8. Z BÚ odvedena finančnímu úřadu srážková daň z příjmů

6. příklad
PZ - 411 - 16.000.000
421 - 2.000.000
428 - 800.000
431 - 4.000.000
1. Úhrada ztráty ze zákonného rezervního fondu - 2.000.000
2. Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let - 800.000
3. Úhrada ztráty snížením základního kapitálu -1.000.000
4. Povinnost společníků uhradit ztrátu ze svého ve výši - 150.000
5. Převod zbytku nevypořádané ztráty na příslušný účet
6. Výpis z BÚ - společníci uhradili část ztráty vkladem na BÚ - 150.000
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
..ehm?
| Nahlásit
Na to už je asi třeba nějaká vyšší odbornost, nebo co. A hlavně se mi líbí to "rychle". Vždyt je to určitě příklad na ekonomku.
| Nahlásit
To jsou věci, za které se v "civilu" platí značné částky. Mám pocit, že tady někdo něco už přehnal ...... spočítat pět náročných účetních případů :-(((((
| Nahlásit
lol .... hledám něco, dle čeho se naučím na zkoušku z účta ..... a nacházím jen samé zoufalce :-P jako sem já
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek