| Nahlásit

Co je Židům nejvíce výtýkáno_

Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Zkusím předložit k úvaze jakousi myšlenku:

Židovský problém vznikl v podstatě v dobách, kdy křesťanství usilovalo o státní moc, bylo šířeno ohněm a mečem.
Tehdy Židé, jako "nekřesťané" měli velmi těžkou pozici. Byli soustřeďováni do ghett, nesměli vlastnit nemovitý majetek, nesměli vykonávat řemesla... co tedy mohli vlastně dělat? Mohli pracovat s penězi, mohli pracovat "hlavou". A kromě silného pocitu sounáležitosti vyvolaného životem v ghettu docházelo jakémusi "přirozenému výběru".....který chlap se nebyl schopen přizpůsobit (chyběly mu peníze, nebo šikovná hlava), ten neskýtal záruku pro zabezpečení rodiny a neoženil se.... Postupem času z židovské komunity právě pro tento staletý vývoj vycházeli vynikající lékaři, právníci, bankéři ale i spisovatelé, vědci, kromě toho schopní obchodníci. Pokud si uvědomíme tento myšlenkový potenciál, který v Židech křesťané vypěstovali a tendence k soudržnosti, pak vznikla sociální entita, která pro svou určitou výlučnost svým způsobem dráždí ty, kteří do ní nepatří. Jde o sociální skupinu, která mezi sebe pustí zase jen "souvěrce" a tak vytváří poměrně zřetelný antagonismus (syndrom bílé vrány). To je to odmítání menšiny asimilovat se do většiny... odmítání které plyne z principu, nikoli z vůle.
Jsem si vědom, že s touto myšlenkou nemusí jiní souhlasit s poukazem na "chudé" židy, jimž není co závidět a kteří stále hrají roli společenských vyděděnců..........snažil jsem se ale poctivě držet otázky a zobecnit to, co o tom problému je známo. Děkuji za shovívavost.
| Nahlásit
to je gandalfe velice zajímavé
| Nahlásit
Myslím, že kromě toho lidé vytýkají Židům (a tak trochu i homosexuálům) především jejich vzájemné zvýhodňování. Mnoho lidí věří tomu, že pokud je ředitelem banky Žid, má jeho soukmenovec lepší přístup k penězům a výhodnější podmínky, že pokud je žid ředitelem divadla, mají výrazně vyšší šance židovští uchazeči, že navzájem si židé řeknou strategické informace, které před ostatními tají. Nejsem Žid, nevím, jestli je tomu tak, ale hodně lidí o tom nepochybuje. Ostatně i TGM myslím řekl, že díky jeho postoji při Hilzneriádě mu Židé otevřeli dveře k politickým špičkám USA (takže ČSR byla tak trochu i židovské dítě).
Trochu bych polemizoval, zda základní problém Židů je konflikt s křesťanským světem. Pokud pomineme skutečnost, že Ježíš byl Žid (zabitý Židy), a že křesťané židy nikdy neměli za pohany, měli Židé veliké problémy skoro pořád, přinejmenším už v Římské říši. Dnes třeba zase stát Izrael vyvolává nevídanou nenávist ve světě islámu a silné pochybnosti o jeho politice u řady lidí na celém světě. Také bývá často kritizováno "ovládnutí" politiky USA.
Jako trochu problematické vnímám já židovské učení o tom, že oni jsou jako jediní vyvoleným národem, že jsou něco více, než ostatní národy.
(Nevím jestli píšu gramaticky správně, že žid=příslušník víry, Žid=člen národa)
| Nahlásit
an 29418, píšeš to tak jak to vidím i já.... je to důsledek soudržnosti ghett. Židé neútočili proti křešťanům, ale to křesťanské: "Ukřižovali jste nám Krista" bylo hodně frekventované...... mám pocit, že si rozumíme.......
| Nahlásit
Pardon.
Jsou mi blízcí do jednoho.
| Nahlásit
Kdyby ale židé neukřižovali Ježíše, nemohlo by vzniknout křesťanství. ježíš musel být obětován Bohu, aby vykoupil všechny hříchy lidstva a nebylo již potřeba dalších obětí. A poté vstal z mrtvých. Kdyby zůstal mrtvý v hrobě, také by nemohlo vzniknout křesťanství. Takže se divím, že je židům vytýkáno, že Ježíše ukřižovali. Nebo chtěl Bůh, aby Ježíše ukřižovali římští pohané a z židů se stali také křesťané? Pokud platí to druhé, tak potom dává ta nenávist křesťanů k židům smysl.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek