Ontola > diskuze
| Nahlásit

1.Kdy a kde se poprvé objevily první ovce? 2.Proč křesťané zvolili za posvátné zvíře Velikonoc zrovna Beránka? 3.Před čím má podle tradic Velikonoční Beránek chránit?4.Který den se má podle tradice cukrový beránek sníst?

Témata: Nezařazené

1 reakce

| Nahlásit
Do dřívějších teorií o původu ovcí je kromě muflona zařazena i ovce středoasijská (Ovis ammon) a „urial“ (Ovis orientalis), nejprimitivnější forma rodu Ovis. Muflon by mohl být předkem plemen, jako jsou severská ovce vřesová či ovce maršová.
Poslední výzkumy ale ukazují, že tomu bylo naopak. Muflon by mohl být ve skutečnosti zdivočelou formou raně domestikovaných neolitických ovcí, které se spolu s člověkem dostaly na Korsiku a Sardinii zhruba před 9000 lety. Teorii podporují vykopávky z doby bronzové na různých místech Sardinie, ve kterých se našly umělecké figurky ovcí. Ty se muflonům nápadně podobaly. Obecně se nejčastěji udává, že ze Sardinie a Korsiky se muflon dostal do kontinentální Evropy.
Tolik k otázce o vývoji ovcí.

Křesťanský termín Ježíš Kristus = Beránek Boží asi znáš. Křesťané ovšem tento symbol převzali od Židů. Hebrejci byli národ pastýřů a tak přesto, že v Egyptském období se zabývali hlavně výrobou cihel (vepřovic), tak vazby na pastýřský život u nich zústávali. Proto, kdy došlo ke sporu Mojžíše s faraonem o propuštění Židů z Egypta a došlo k nátlakovému platnění tzv. "egyptských ran", tak ta poslední byla formulována tak, že zemí projde Anděl smrti a zahubí v každé rodině prvorozeného syna. Vynechá však ta dveře, která budou potřena beránčí krví. Židé měli napečeny nekvašené chleby na cestu a maso z jehňat. Krev použili jak předepsáno. A ráno faraon pravil Mojžíšovi,: "Běž, vezmi svůj lid, a jděte. Viděl jsem svého prvorozeného syna umírat...."
Proto byl beránek uctíván v době Velikonoc, v době vyvedení Židovského národa z Egypta. Nesl sebou symbol pastýřského údělu a symbol zachránce. Nekvašené chleby se každoročně pekly při oslavě židovských velikonoc.

Ježíš Kristus vešel do Jeruzaléma na Květnou neděli v době počátku židovských velikonoc, tedy v době uctívání beránka. A prohlásil : "Já jsem Beránek Boží, který se dává v oběť za Vaše hříchy". A pak došlo k ukřižování.

Křesťané tedy převzali od Židů symbol Beránka % Ježíše Kriska - ukřižovaného a doplnili tento symbol dalšími, jako je lámání chleba, slavnostní pití vína a pod.

V pozdějších dobách se, zvláště v chudších vrstvách, nedařilo křesťanům připravovat jehněší pečeni pro její nákladnost, rozmohlo se tedy pečení beránků z těsta. Tento beránek je symbol, má připomínat Kristovu oběť na kříži a není předepsáno, kdy se tento beránek má jíst. Jde o součást velikonoc a měl by jako jejich součást zdobit stůl po celý slavený čas.

(Jistě vidíš, že otázka na cíl ochrany Beránkem není odpověditelná.)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek