0 odpovědí

-Ph pufry (0)
-prosím o radu pro chemickou rovnici přípravy BaO (0)
-příklady na pH (0)
-pH chemiee (0)
-intenzita zvuku (0)
-Chemie makro (0)
-zvukový signál... (0)
-Fyzika: ohyb světla na dvojšterbině (0)
-Dějepis - Poznámka - rozpad versailleského systému (0)
-Filozofická fakulta (0)
-procenta kont (0)
-biochemie - DNA (0)
-Příklad chemie (0)
-rovnice - příklad (0)
-je to dobře přeloženo? (0)
-Ekonomie- marketing - analýza (0)
-Jak se řekne romsky ,,Chybíš mi" (0)
-očkování na covid (0)
-Biologie člověka 2 (0)
-Urči hmotnost CaO a CO2, který vznikne tepelným rozkladem uhličitanu vápenatého ... (0)
-Práce k přenesení náboje (0)
-Kolik procent vody se zúčastní malého a velkého oběhu? (0)
-Selekce DNA (0)
-Selekce genu (0)
-Jaterní ADH má Michaelisovu konstantu pro ethanol 1mmol/l. Vypočtěte kolik promi... (0)
-Ekonomie - měnový kurz (0)
-RLC obvody (0)
-Jak se řekne romsky prosím (0)
-nejde mikrofon já slyším oni ne (0)
-Fyzika - kontrola (0)
-Vlnění - fyzika (0)
-rovnoměrný pohyb (0)
-Výpočet chemie (0)
-Veřejná povaha zkoušky VŠ (0)
-substituce elektrofilní (0)